Søgefelt

Primære faneblade

  Mindeord for Jette Christensen

  Det er med stor sorg, at vi i Forsikringsforbundet har modtaget beskeden om, at Jette Kaastrup Christensen er sovet stille ind. Vores tanker går til hendes nærmeste familie.

  Jette Christensen

  Jette har gennem tre årtier været engageret i det faglige arbejde i Forsikringsforbundet. Jette har arbejdet i GF Forsikring gennem hele sin karriere, og hun blev i 1991 valgt til tillidsrepræsentant i selskabet. To år senere i 1993 blev hun første gang valgt til formand for den lokale personaleforening - Forsikringsforbundet i GF. I GF Forsikring har Jette som tillidsmand og formand været et centralt bindeled mellem medarbejderne og arbejdsgiversiden. Hun har gennem årene været en vigtig støtte for mange kolleger, som har haft brug for hjælp.

  I 2002 blev Jette valgt ind i Forsikringsforbundets hovedbestyrelse, hvor hun med sin store erfaring har været et værdsat medlem i snart 20 år. Man skulle ikke tage fejl af Jette og hendes stille væsen, for Jette havde klare holdninger og var en ildsjæl. Jette har særligt været optaget af arbejdet i forbundets Sammenslutning af Mindre Personaleforeninger (SMP-kredsen), og hun har i en lang årrække været primus motor i vores fælles kulturnetværk.

  Jette var, indtil den alvorlige sygdom satte ind, dybt engageret i forbundets arbejde, og der skal her lyde en dybtfølt tak for hendes store indsats. Hun var et varmt og vellidt menneske, og hun vil blive savnet. Det er en kulturbærer i forbundet, som nu er gået bort.

  Æret være Jettes minde

  Charlotte Hougaard, landsformand
  Lone Clausen, næstformand

  Stress er stigende

  Stigende trivsel – men hver femte føler sig stresset

  26. november 2021

  Mere end hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig...