Søgefelt

Primære faneblade

  Medlemsarrangementer

  Personaleforeningen vil gerne give medlemmerne mest muligt for deres kontingent. Et af tiltagene er, at Personaleforeningen giver et økonomisk tilskud til et medlemsarrangement/gå-hjem møde, som medlemmerne selv arrangerer. 

  Hvem kan deltage:
  Alle ansatte kan deltage i arrangementet. Ikke-medlemmer deltager mod egenbetaling. Arrangementet må ikke få karakter af teambuilding. Det er kun Personaleforeningens medlemmer, der kan søge om støtte til et medlemsarrangement.

  Hvilke arrangementer kan der søges om støtte til:
  For at gøre ordningen så populær som overhovedet muligt blandt medlemmerne, er der meget vide rammer for, hvad man søge om støtte til. Det er vigtigt, at medlemmerne får muligheden for at lave noget socialt sammen uden for arbejdspladsen og dermed skabe et fagligt og socialt netværk på deres arbejdsplads. Der kan søges om støtte til foredrag, kurser, ture, frokoster, middage, bowlingaftener, picnics i Dyrehaven, vin-/ølsmagning etc. Alle ansøgninger skal behandles i personaleforeningens bestyrelse.

  Hvor meget kan der søges om: 
  Der kan søges om en pulje på max. kr. 5.000 - dog max. kr. 300,- pr. deltager. Der kan kun søges om en pulje pr. arrangement.

  Ansøgning:
  Ansøgningen sendes til Personaleforeningens kontor v/formand Christian Sletten (CSL). Ansøgningen bliver behandlet af Personaleforeningens bestyrelse, og godkendelse/afslag gives senest 4 uger efter ansøgningen er modtaget.

  Efter afholdelse af arrangementet fremsendes refusionsbilag med kvitteringer inden 14 dage til kassereren Elise Holm, EJA, som derefter refunderer beløbet.

  Udfyld ansøgningsblanketten og send den til CSL.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...