Søgefelt

Primære faneblade

  Medarbejderudviklingssamtalen (MUS)

  Medarbejderudviklingssamtalen er en tilbagevendende, struktureret og udviklingsorienteret samtale mellem dig og din leder. Samtalen skal være med til at belyse, vurdere og justere din situation i fællesskab med din leder.

  Endvidere er MUS samtalen din mulighed for at få større indflydelse på din arbejdssituation, udbygge dine kompetencer og opretholde og forøge din markedsværdi – og det er dit ansvar, at det lykkes.

  Medarbejderudviklingssamtale (MUS) - dine mulighed for kompetenceudvikling!
  MUS er en udviklingsorienteret samtale og det oplagte forum at tage et emne som kompetenceudvikling op med din leder. Kompetenceudvikling er vejen til at øge din værdi og muligheder i virksomheden og på arbejdsmarkedet generelt - men det er også tilførsel af ny viden til virksomheden.

  Der er flere måder, du kan udvikle dine kompetencer på. Du kan videreudvikle de kompetencer du allerede har og derved blive mere effektiv eller få en større viden inden for et område. Eller du kan udvikle kompetencer inden for et nyt område, så du kan varetage nye arbejdsopgaver – måske opgaver, der hidtil er blevet løst af folk udefra.

  Forberedelse er altafgørende
  For at få en udbytterig MUS er en grundig forberedelse alfa omega. Inden samtalen bør du overveje:

  ·       Dit mål: Hvad ønsker du at få ud af samtalen? Vær realistisk!

  ·       Virksomhedens mål: Hvordan kan du være med til at skabe værdi for virksomheden?

  ·       Formalia: Findes der et MUS-skema eller skabelon i virksomheden?

  Det er en god idé at du forventningsafstemme med din leder inden samtalen, så I har en fælles forståelse for, hvilke emner du ønsker at tale om til samtalen.

  En konstruktiv samtale
  Efter en grundig forberedelse af indhold og form for MUS er du godt rustet til selve samtalen. Under samtalen er det vigtigt at:

  ·       Rammerne for mødet afstemmes, så formål og forløb er klart for både dig og din leder

  ·       Du fremlægger dine ideer og ønsker på en konstruktiv måde - dvs. du har både dine og selskabets mål for øje.

  ·       Du sikrer, at du og din leder har en fælles forståelse for de aftaler, der indgås

  Skab værdi for virksomheden
  Hvis du overvejer at tage emnet kompetenceudvikling op med din leder til din MUS-samtale, er det vigtigt at være godt forberedt. Du bør tænke over følgende:

  1.       Hvilke kompetencer ønsker du at udvikle eller videreudvikle?

  2.       Hvad kan du med de tillærte kompetencer bidrage med i virksomheden?

  3.       Hvordan tilegner du dig disse kompetencer?

  4.       Hvordan sikrer du, at de tillærte kompetencer også deles med dine kolleger?

  Opfølgning på samtalen
  Som afslutning på samtalen laves, sammen med din leder, en handlingsplan for det næste år. Sammen med din leder har du et medansvar for, at de aftalte aktiviteter udføres. Husk på at aktiviteterne skal lede dig hen mod et ønsket resultat – er der problemer, bør lokalafdelingen inddrages.

  Som inspiration til din planlægning af mus, kan du søge viden her på hjemmesiden omkring uddannelse. Læs mere her 

  Du kan også sparre med din Tillidsrepræsentant, som kan fortælle dig hvilken aftaler der er indgået omkring dine muligheder for efteruddannelse. Eller du kan kontakte Forsikringsforbundet for at få hjælp til, adgangskrav til uddannelserne, samt hvor i lande de udbyder uddannelser indenfor dit interesseområde.

  Kontaktperson:

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...