Søgefelt

Primære faneblade

  Mangel på arbejdskraft – løsningen er bedre mental trivsel og efteruddannelse

  Den kommende regering må ikke glemme, at den private sektor også mangler arbejdskraft. Løsningen er bedre mental trivsel og bedre muligheder for efteruddannelse. Det skriver Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet om i en ny klumme i FinansWatch.

  Charlotte Hougaard

  Manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor har været et af valgkampens store temaer. Men problemet gælder i høj grad også i det private.  Den nye regering - hvordan bogstavkombinationen end måtte komme til at se ud - må derfor ikke stirre sig blind på den offentlige sektor, men må og skal også forsøge at løse de strukturelle problemer med mangel på arbejdskraft i den private sektor. En stor del af problemet kan løses ved at styrke indsatsen på to områder: Trivsel og efteruddannelse.

  Det er meget simpelt, et godt arbejdsmiljø og medarbejdere der trives i deres job, får flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. I vores branche (forsikrings- og pensionsbranchen) kan vi se, at den største trivselsudfordring er stort arbejdspres. Det hænger ikke sammen at skulle levere 110 pct. til hverdag - og derudover have overskud til at yde ekstra i en spidsbelastning fx ved en stor storm eller udskiftning af IT-systemer. Arbejdspresset og dét konstant at blive målt på sine præstationer presser ikke mindst seniorer tidligere ud af arbejdsmarkedet.

  Vi har i en undersøgelse for nyligt spurgt alle vores medlemmer, og 6 ud af 10 oplever et øget arbejdspres, 4 ud af 10 er bekymrede for, om de kan holde til de skal på pension, og 4 ud af 10 ønsker ligefrem at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid. Vi har skabt et arbejdsmarked, hvor skruen er strammet for meget. Derfor skal der mere politisk fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø, og vi skal skabe bedre muligheder for, at man både undervejs og særligt i slutningen af sin karriere kan arbejde på mere fleksible vilkår – så vi får et holdbart og bæredygtigt arbejdsliv.

  Det andet ben for at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er efteruddannelse. Skal medarbejderne holde sig relevante for arbejdsmarkedet gennem en hel karriere kræver det løbende kompetenceudvikling. Det gælder ikke mindst blandt ældre medarbejdere, hvor vi i vores branche desværre kan se en tendens til, at de i mindre grad end deres yngre kolleger får deres ønsker om kompetenceudvikling imødekommet. Og det endda selvom forsikrings- og pensionsbranchen er lidt en duks, når det kommer til at bruge penge på kompetenceudvikling.

  Men også i forsikringsbranchen skal vi arbejde endnu mere struktureret med kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Samtidig bør den kommende regering prioritere flere ressourcer til efter- og videreuddannelsesområdet. Det handler ikke mindst om at gøre det nemmere og mere overskueligt at få vurderet sine kompetencer, få vejledning - og få skabt tid i en travl arbejdsdag til kompetenceudvikling. Lykkes vi med løbende at få tilpasset medarbejdernes kompetencer, så får vi løst en stor del af problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft.

  Klumme af Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet

  Se også indlægget på FinansWatch (kræver login):

  Klumme: Mangel på arbejdskraft – løsningen er bedre mental trivsel og efteruddannelse