Søgefelt

Primære faneblade

  Målafklaring

  Det er afgørende, at du aldrig kommer i tvivl om, hvad du styrer efter.  Forsøg at gennemtænk og formuler dit må så konkret som muligt. Har du flere mål, så sørg for at forfølge ét mål af gangen.

  Når du har styr på dine aktuelle præferencer, kompetencer og værdier er det tid at formulere dit specifikke aktuelle karrieremål. Her er kunsten virkelig at blive konkret og detaljeret.

  Mange formulerer deres mål på et øjeblik som en kort sætning, og giver sig så straks i kast med at arbejde på vejen til målet. Det mest effektive er dog at arbejde hårdt med at gennemtænke og spidsformulere målet.

  Det bliver alligevel umuligt at styre hele vejen til målet i detaljer, så det er afgørende, at du aldrig kommer i tvivl om, hvad retningen er på det mål, du styrer efter.

  Det er godt at være bred

  Mange af os kæmper med, at vores brede kompetencer og forskellige præferencer giver os mange forskellige realistiske attraktive mål. Det kan være frustrerende at skulle håndtere de mange alternativer, og mange misunder dem, der kun kan én eneste ting, og kun vil den helt samme ting.

  Men glem dog ikke, at brede præferencer og kompetencer giver mulighed for, hele arbejdslivet igennem, ikke at løbe tør for mål. Det giver alternativer i det øjeblik en finanskrise, en fyring, en sur chef eller en flytning f.eks. betyder, at et mål går hen og bliver urealistisk eller uattraktivt.

  Sigt på ét mål ad gangen

  Os med de mange mål, skal dog endelig sørge for kun at forfølge ét mål ad gangen. Vælg én skydeskive, tag sigte og skyd kun efter den. Hvis du prøver at skyde efter fem skiver med samme skud, ender du med at ramme ved siden af dem alle.

  Trøst dig med, at det ikke er for altid, du skal vælge mellem dine mål. For en periode på f.eks. 1½ år eller 2 år, er det afgørende, at du bliver ved med at arbejde målrettet på samme projekt. I mellemtiden er dine andre mål sat på pause, men kan uden problemer aktiveres senere.

  Gør dit mål målbart

  Dit aktuelle mål bør formuleres sådan, at det er let for dig at måle, om du rent faktisk har nået målet.

  ”Jeg vil være overassistent, eller for andre fuldmægtig” er et mål der bør gøres mere målbart.

  Stil dig f.eks. en række konkrete spørgsmål, der kræver målbare svar:

  • Hvilke kompetencer mangler for at komme i betragtning til jobbet?
  • Hvilke arbejdsopgaver skal jeg gribe ud efter?
  • Skal jeg søge efter/videreuddannelse?
  • Hvem kender jeg, som skal kende til mit mål?
  • Hvilke opgaver vil du løse for hvilke kunder?
  • Hvor meget tid vil du bruge på det, og for hvilken løn?
  • Hvor skal du arbejde og evt. sammen med hvem?
  • Hvad skal gøre at firmaet vælger netop dig?

  Sæt et realistisk bud på, hvornår du når dit mål

  Når dit mål er specifik og målbart, skal du sætte et tidspunkt på, hvornår du når dit mål. Her skal du balancere, at tidspunktet på én gang skal være realistisk og attraktivt for dig.

  Hvis du giver dig selv for kort tid til at nå dit mål, daler realismen, og du mister fokus på målet.

  Hvis du giver dig selv for lang tid til at nå dit mål, løsriver du dig også fra arbejdsprocessen. Det bliver svært for dig at overskue, hvordan en konkret handling i dag, bringer dig tættere på et mål, du først skal nå i en fjern fremtid. Det er nemlig heller ikke attraktivt at nå et mål, hvis det tager al for lang tid at nå det.

  Vær specifik når du fastsætter tid, år og dato.

  Kontaktperson:
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...