Søgefelt

Primære faneblade

  Lov om forsikringsformidling (IDD) er nu vedtaget

  Tirsdag den 16. januar 2018 vedtog Folketinget den længe ventede nye Forsikringsformidlingslov, der gennemfører de seneste EU-regler: IDD – Insurance Distribution Directive.

  Så er lovet om Forsikringsformidling - IDD - vedtaget af Folketinget. For detaljer om indholdet i IDD henvises til medlemsmagasinet Forsikring, hvor temanummeret i Forsikring nr. 4 – 2017 var EU og IDD.

  IDD vil blandt andet få indflydelse på kompetencekrav for ansatte, der helt eller delvist beskæftiger sig med forsikringssalg. I første omgang betyder det, at I som forsikringsansatte blot skal gøre som I plejer. Det siger vi ud fra det faktum, at langt de fleste forsikringsmedarbejdere i første omgang bliver omfattet af en praktisk overgangsordning. For de fleste medarbejdere gælder nemlig, at de har fulgt Forsikringsakademiets uddannelser i de foregående år, og desuden har arbejdet inden for de specifikke jobfunktioner igennem de sidste tre år.

  Overgangsordningen

  Overgangsordningen giver mulighed for, at arbejdsgiver kan vurdere om en medarbejder er kompetent inden for sit jobområde. Hvis medarbejderen bliver vurderet kompetent af arbejdsgiveren, skal man ikke til den mundtlige prøve, men først senest om tre år til efteruddannelsesprøven. Hvis du som medarbejder har været væk fra jobbet – og vender tilbage til en jobfunktion, kan du vurderes kompetent af arbejdsgiver. Det er dog en forudsætning at du, har arbejdet i en jobfunktion, som er omfattet af de nye kompetencekrav inden for de seneste tre år.

  Er du i gang med en uddannelse på Forsikringsakadamiet kan du trygt fortsætte, da Forsikringsakadamiet tager højde for den nye kompetencekrav.

  Loven bliver løbende sat i kraft

  Den nye forsikringsformidlingslov skal træde i kraft senest den 1. oktober 2018.

  Oprindeligt var det planen, at hele den  nye lov skulle træde i kraft den 23. februar 2018, men EU-Kommissionen har foreslået udsættelse af tidspunktet for ikrafttræden til den 1. oktober 2018.

  For at sikre den bedst mulige fleksibilitet og forberedelse er det besluttet, at erhvervsministeren løbende fastsætter tidspunktet for, hvornår størstedelen af loven træder i kraft.

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...