Søgefelt

Primære faneblade

  Lokalafdelinger

  Lokalafdelingerne er Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse i en lang række selskaber i forsikrings- og pensionsbranchen. De sikrer et unikt lokalkendskab og en nærhed til medlemmerne, som gør at hjælp og støtte altid er lige ved hånden.

  Lokalafdelingerne er Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse i en lang række selskaber. De sikrer den nærhed til medlemmerne, som er en af Forsikringsforbundets kerneværdier.

  I nogle selskaber hedder lokalafdelingen "Forsikringsforbundet i ......." og så selskabsnavnet, mens den i andre hedder "Lokalafdelingen i ...." selskabsnavn. Uanset hvad den lokale repræsentation har valgt, bliver de i det følgende kaldt "lokalafdelingen".

  Forsikringsforbundet har 27 lokalafdelinger, og man finder nemt sin lokale repræsentation under menupunktet "Nær dig" på hjemmesiden. Lokalafdelingen har en formand og typisk også en næstformand. Hertil kommer en eller flere tillidsrepræsentanter, afhængig af størrelsen på den lokale repræsentation. Som medlem er det typisk de lokale tillidsrepræsentanter, som man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål eller behov for hjælp og støtte. Tillidsrepræsentanterne tilbyder også at deltage som bisidder ved alvorlige samtaler om fx advarsler, afskedigelse, sygdom etc.

  Formænd og næstformænd i lokalafdelingerne sidder også i Forsikringsforbundets repræsentantskab og deltager i fastlæggelse af politisk kurs og oplæg til overenskomstforhandlinger.

  Er du medlem i et selskab uden en lokalafdeling?
  Hvis du er ansat i et selskab/virksomhed uden en lokalafdeling og dermed uden lokale tillidsrepræsentanter, skal du i stedet tage kontakt til de faglige konsulenter i Forsikringsforbundets sekretariat. Kontaktinfo finder du ved at klikke her. Forsikringsforbundet har jurister og konsulenter, som rådgiver inden for ansættelse, kontrakter, karriere- og kompetencespørgsmål, arbejdsmiljø og meget mere.

  Kontaktperson:
  Ny mulighed for direkte adgang til videreuddannelse

  Skyd genvej til efteruddannelse

  11. august 2022

  Har sommerferien givet dig mod på at tage en efteruddannelse? Er du uddannet p...