Søgefelt

Primære faneblade

  Ligeløn til mænd og kvinder

  Den lovgivning, der omhandler lige løn til mænd og kvinder er endnu engang blevet ændret. Lad det være en anledning til at alle vores medlemmer - kvinder og mænd - tjekker om de får den rette løn.

  Den første lov om ligeløn er fra 1976, men desværre er der fortsat lønforskelle. Den seneste lovændring, der træder i kraft 1. januar 2007, betyder, at selskaber med mindst 35 medarbejdere skal udarbejde lønstatistikker, der er opdelt på køn og funktion. Retningslinierne for statistikken medfører anonymitet for den enkelte medarbejder. Statistikkerne skal indsendes til Danmarks Statistik en gang om året og selskabet skal sørge for, at medarbejderne bliver gjort bekendt med statistikken. Statistikken skal også behandles i selskabernes SU, så man i det enkelte selskab kan arbejde aktivt med at opdage eller forhindre lønforskelle mellem mænd og kvinder.

  I stedet for en statistik kan der indgås aftale om, at selskaberne udarbejder en ligelønsredegørelse, som skal leve op til en række punkter.
  Det kan imidlertid være med til at forringe den samlede statistik for branchen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

  Lovændringen er et skridt i den rigtige retning og kan være med til at afdække om vi har et reelt problem om ligeløn inden for forsikring.