Søgefelt

Primære faneblade

  Ledig/opsagt

  Vigtigt
  Har du spørgsmål i forbindelse med din nye situation som opsagt eller ledig, er du altid velkommen til at kontakte Forsikringsforbundet på telefon 3312 4242, via mail på info@forsikringsforbundet.dk eller søge yderligere oplysninger her på hjemmesiden.

  Det vigtigste er at tilmelde dig på www.jobnet.dk og her melde dig ledig - senest den første dag du er ledig.
  Du skal også give Forsikringsforbundet besked medlem@forsikringsforbundet.dk - helst inden du forlader dit job.

  Hjælp til opsagte/ledige medlemmer
  Forsikringsforbundet har mange værdifulde tilbud til dig som ledig. Udover at du naturligvis betaler et markant nedsat medlemskontingent (kr. 55/md), kan vi fx hjælpe dig videre til dit næste job med en gratis karrieresamtale, hvor du i samarbejde med vores dygtige karriererådgivere får styr på dine karriereønsker og mål. Vi hjælper dig også gerne med at optimere dit CV. Og når du lander et nyt job, har du også mulighed for at få set din nye ansættelseskontrakt igennem - så den er i overensstemmelse med hvad der står i overenskomsten.

  Du har også adgang til forskellige medlemskurser og anden uddannelse, som kan hjælpe dig videre til dit næste spændende job. Du modtager naturligvis også fortsat medlemsmagasinet Forsikring og vil generelt fortsat få, kunne finde og modtage nyttig information, som alt sammen kan medvirke til, at din ledighedsperiode bliver så kort og givtig som muligt.

  ---

  Forsikringsforbundet gør en ekstra indsats for opsagte/ledige medlemmer. Dette sker ved, at der i overenskomsten med Finanssektorens Arbejdsgiverforening er forhandlet, at der skal aftales foranstaltninger, som gør det lettere for den opsagte at komme i arbejde igen, når der er tale om masseafskedigelser.

  Dette kan ske ved, at de opsagte får tilbudt jobsøgningskursus, kurser eller andet, som fremmer mulighederne for igen at komme i beskæftigelse.

  De lokale afdelinger og Forsikringsforbundet, er med til at sikre dette sker.

  Samtidigt er der aftalt særlige fratrædelsesgodtgørelser, hvis medlemmet som senior bliver opsagt. Se overenskomstens nærmere regler herom, under afsnittet Senioropsigelser.

  Forsikringsforbundet har som sit overordnede mål at bringe den opsagte/ledige tilbage i beskæftigelse. Dette mål kan opnås ved dialog med den stedlige tillidsrepræsentant og/eller lokalafdeling samt Forsikringsforbundets faglige afdeling eller karriererådgivning.

  Her kan gives svar på en række spørgsmål, som naturligt rejser sig, når tilværelsen ændre sig drastisk, hvilket sker ved afskedigelse.

  Foruden tillidsrepræsentanter, lokalafdeling m.fl., har Forsikringsforbundet tilknyttet en række professionelle rådgivere, som du har mulighed for at konsultere, ligesom Forsikringsforbundet har et meget tæt samarbejde med FTFa, som er den a-kasse Forsikringsforbundet samarbejder med.

  Med Forsikringsforbundets aktive indsats før og under opsigelsesperioden, lykkes det faktisk ca. 70 % af vores opsagte medlemmer, at finde anden beskæftigelse, inden opsigelsesvarslet udløber.

  Særligt for ledige medlemmer
  Som ledigt medlem af Forsikringsforbundet, har du mulighed for at søge økonomisk tilskud via Uddannelsespuljen.dk til en lang række anerkendte uddannelse. Kontakt derfor Forsikringsforbundet, eller din A-kasse hvis du har spørgsmål til dine muligheder for uddannelse.

  Hvis du ikke har fået erhvervet din IDD kompetencerøve, har du mulighed for at tage den mens du er på dagpenge.

  Læs også de to foldere: Opsagt - Hva' nu? samt Ledig - Hva' nu? Du finder dem også i menuen til venstre.

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...