Søgefelt

Primære faneblade

  Lav din egen handlingsplan

  For at nå dit endelige mål er det vigtigt, at du deler din rejse op i delmål - gerne i form af en tidslinje. Gør dig klart hvilke handlinger, der skal til, for at du kan nå fra delmål til delmål. Vær forberedt på at ydre og uforudsete hændelser kan påvirke retningen på din kurs mod målet undervejs.

  Inddel din rejse i delmål

  Når du kender tidspunktet, du ønsker at nå dit specifikke og målbare mål, er det tid at inddele din rejse mod drømmejobbet i etaper, der hver har et delmål for enden.

  Delmålene repræsenterer alle de situationer, hvor du har grund til at fejre, at du nu er tættere på dit mål. Det kan f.eks. være, når du har indhentet nødvendige informationer, er indkaldt til samtale, har bestået en efteruddannelse, har søsat din hjemmeside, har gennemført din markedsundersøgelse, har fundet første job på vejen.

  En tidslinje er et godt værktøj, når du arbejder med delmål. Du kender din startdato og din dato for din opnåelse af dit mål. Du kender derfor også datoen for det tidspunkt, hvor du har brugt halvdelen af din tid. Hvad skal du have opnået, for at du ved, at du er halvvejs? Og hvad når du er kvartvejs og trekvartvejs?

  Beskriv dine handlinger for at nå dine delmål

  Når du har styr på dine delmål og deres datoer, skal du rette fokus på de handlinger, du skal gennemføre, for at du kan nå fra delmål til delmål.

  Her går vi igen i detaljer, og ligesom med delmålene, er den optimale rækkefølge af disse handlinger også meget vigtig at notere sig. Din handleplan skal være så detaljeret, at den viser dig, hvilken handlinger du skal udfører mellem dine delmål.

  Handlingsplanen skal være dit landkort, når du skal transporterer dig fra dit udgangspunkt til den by, dit mål repræsenterer.

  Korriger hvis du bliver slået ud af kurs

  Selv om du har formuleret et entydigt, specifikt, konkret, målbart og tidsfastsat mål, og selv om du ved præcis, hvilke handlinger du vi gennemføre hvornår for at opnå hvilke delmål, er det stensikkert at ydre påvirkninger vil slå dig ud af kurs i løbet af din rejse. Så er der nedskæringer på din arbejdsplads. Så går den amerikanske byggerente amok. Så får du halsbetændelse. Du er ikke herre over den slags ting, men de påvirker din rejse mod dit mål.

  Når du er slået ud af kurs, er det din opgave, ved hjælp af dit landkort, hurtigst muligt at korrigere kursen, så du stadig sigter mod dit mål. En realistisk rejse vil ikke følge den lige vej, og vil ofte have små omveje undervejs. Og realistisk set vil du formentlig ikke lande i centrum af din målskive, men lidt mere ude i kanten. Alligevel vil netop sådan en rejse med sådan et resultat være en succes, og dit realistiske ideal.

  Lidt slinger i kursen er ikke noget problem, hvis du når dit mål. Og hvis du stadig mangler lidt i at nå centrum af dit mål, er du i hvert faldt meget tættere på end da du startede.

  Kontaktperson:
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...