Søgefelt

Primære faneblade

  Landsmøde 2022

  Forsikringsforbundet har afholdt landsmøde den 6. maj 2022. På landsmødet blev vedtaget et ny arbejdsprogram for 2022-2025, og landsformand Charlotte Hougaard blev genvalgt for en ny treårig periode. Næstformand Lone Clausen genopstillede ikke, og i stedet blev Lars P. Helvard valgt til ny næstformand.

  Landsmødet 2022 på Kobæk Strand Konferencecenter blev åbnet af landsformand Charlotte Hougaard, og hun kunne byde velkommen til over 100 deltagere og eksterne gæster.

  Charlotte Hougaard indledte landsmødet med at sætte nogle ord på temaet for landsmødet: ’Sammen mod Fælles mål’. Hun adresserede bl.a. udfordringerne med at medarbejderne i vores branche skal være længere på arbejdsmarkedet og udviklingen mod et mere hybridt arbejdsliv. Hun lagde i sin indledende tale også vægt på, at Forsikringsforbundet skal være et fællesskab for alle i branchen.  Gæstetalere fra FA, Finansforbundet og F&P
  Forsikringsforbundets samarbejdspartnere fra branchen var inviteret til at tale ved landsmødet, og den nye adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nicole Offendal, gav sit syn på branchen og samarbejdet med Forsikringsforbundet og de kommende overenskomstforhandlinger.  Kent Petersen, formand for Finansforbundet, fremhævede i sin tale også de kommende overenskomstforhandlinger, og han slog et slag for vigtigheden af at prioritere indsatser, der styrker det lange arbejdsliv. Fra Forsikring & Pension kom adm. direktør Kent Damsgaard og opfordrede alle i branchen til at ranke ryggen og være stolte af den vigtige rolle, vi spiller i vores velfærdssamfund.

  Status på arbejdsprogrammet 2019-2022
  Landsformand Charlotte Hougaard og næstformand Lone Clausen aflagde sammen beretning for perioden siden seneste landsmøde i 2019 og Forsikringsforbundets Arbejdsprogram 2019-2022.

  Arbejdsprogrammet 2019-2022 havde fokus på temaerne: Strategisk hvervning og organisering, Medlemmernes arbejdsmarkedsværdi og Udvikling af forbundet. Formandskabet kunne konstatere, at langt de fleste punkter i arbejdsprogrammet enten er blevet helt eller delvist indfriet i perioden.

  Formandskabet fremhævede en række forbedringer inden for både trivsel om kompetenceudvikling bl.a. med en ny fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FUPA), en ny Uddannelsespulje, krav om kompetenceplan for medarbejderne, og nye muligheder for merit fra Forsikringsakademiet. I perioden har Forsikringsforbundet også lanceret en ny Synlighedsstrategi og en TR-uddannelsesstrategi.

  Nyt treårigt arbejdsprogram
  Forsikringsforbundets landsmøde 2022 afrundede ikke alene det tidligere arbejdsprogram, men landsmødet var også startskuddet for et nyt arbejdsprogram for forbundets arbejde de kommende tre år (2022-2025).

  Forsikringsforbundets arbejdsprogram, blev godkendt på landsmødet, og det sætter fokus på tre temaer:

  • Et hybridt arbejdsliv
    
  • Et holdbart arbejdsliv
    
  • Et større fællesskab.

  Læs Forsikringsforbundets Arbejdsprogram 2022-2025

  Valg af ny næstformand
  Landsmødet blev afsluttet med valg af Forsikringsforbundets formandskab. Charlotte Hougaard blev genvalgt som landsformand i Forsikringsforbundet for de kommende tre år.

  Lars P. Helvard blev valgt som næstformand i stedet for Lone Clausen, der ikke genopstillede. Lars P. Helvard kommer fra en stilling som formand for Forsikringsforbundets lokalafdeling i a-kassen FTFa.
   


  Lone Clausen nåede at sidde 13 år som næstformand og blev dermed den længst siddende næstformand i forbundets historie, og hun har bl.a. været med til at forhandle de seneste fem overenskomster. Som afslutning på landsmødet blev Lone Clausen takket for sin store indsats for forbundet og medlemmerne.