Søgefelt

Primære faneblade

  Landsmøde 2019

  Forsikringsforbundet afholdt Landsmøde 2019 i København med et rekordstort antal deltagere fra personaleforeningerne. Ud over selve landsmødet, benyttedes lejligheden til at indlede fejringen af Forsikringsforbundets 75-års jubilæum.

  Forsikringsforbundets Landsmøde 2019 er det første landsmøde efter at det på landsmødet i 2016 blev vedtaget at indføre en 3-årig landsmødeperiode. Ud over at give bedre tid til at gennemføre Forsikringsforbundets arbejdsprogram, så betyder den længere periode også, at den nu stemmer overens med den 3-årige overenskomstperiode. Dette sikrer en kontinuitet, som er en fordel ved forhandlingerne med arbejdsgiversiden, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

  Landsmødet lagde ud med markering af, at Forsikringsforbundet i slutningen af maj har 75-års jubilæum. Forbundet blev stiftet under navnet Danske Forsikringsfunktionærers Sekretariat med 850 medlemmer. I 1949 skiftede man navn til Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, og i 2016 blev navnet så det nuværende Forsikringsforbundet.

  Efter landsformandens jubilæumstale gik tre gæstetalere på talerstolen: Marianne Dissing, adm. direktør for FA, Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet, og Tommy Næsborg, som er tidligere landsformand og præsident for Forsikringsforbundets Veteraner, som består af tidligere landsformænd.

  Charlotte Hougaard takkede for talerne og sammen med næstformand Lone Clausen fremlagde de Forsikringsforbundets beretning for den 3-årige landsmødeperiode, som afsluttes ved landsmødet. Beretningen var krydret med indslag fra forbundets tre udvalg, der arbejder med områder som trivsel, hvervning, kompetence etc.

  Efterfølgende var der stor lyst til at kommentere og takke for beretningen, som efterfølgende blev godkendt med bifald.

  Landsmødet fortsatte med fremlæggelse og godkendelse af regnskabet og siden fremlæggelse af indkomne forslag, herunder forslag til hovedbestyrelsens sammensætning.

  Som afrunding på landsmødet blev formanskabet genvalgt for den nye landsmødeperiode frem til landsmødet i 2022.

  Læs mere om Landsmøde 2019 på link nedenfor

  Herunder er lidt indtryk fra landsmødet...

  Deltag i årets online julekalender

  25. november 2019

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...