Søgefelt

Primære faneblade

  Landsmøde

  Forsikringsforbundet afholder ordinært landsmøde hvert tredje år. Seneste ordinære landsmøde fandt sted 13. maj 2016. Næste ordinære landsmøde finder sted maj 2019.

  De mellemliggende år afholdes orienteringmøder, hvor bestyrelserne fra personaleforeningerne mødes for at få en status på arbejdet i Forsikringsforbundet, og for at arbejde med aktuelle emner.

  Landsmødet er Forsikringsforbundet's øverste myndighed og består af personaleforeningernes bestyrelser samt Forsikringsforbundet's hovedbestyrelse.

  Beslutninger på landsmødet træffes med simpelt flertal, hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne.

  Hver personaleforening har et antal stemmer, der svarer til deres medlemstal den 1. i måneden forud for landsmødet.

  Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes med et rimeligt varsel. Det vil sige normalt med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

  Man finder dagsorden og yderligere materiale om landsmøderne, herunder de seneste landsmøder, i menuen til venstre.

  Nemmere at være ledig

  04. april 2019

  Hverdagen gøres enklere for vores ledige medlemmer Hvis du er ledigt medlem af...