Søgefelt

Primære faneblade

  Lønåbenhed er vejen til ligeløn

  I Danmark bryster vi os af at være et af de mest ligestillede lande i verden. Men et kik i pungen viser, at vi stadig har et godt stykke igen.

  #DelDinLøn, del din løn, deldinløn, ligeløn, kampdag, Kvindernes Internationale Kampdag, ligestilling

  Af Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet

  Forskellen mellem mænd og kvinders lønindtægt var i 2016 på 14,5 procent. I Forsikringsforbundet støtter vi kampagnen for lønåbenhed, som en del af #DelDinLøn-kampagnen i forbindelse med markeringen af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

  I forsikringssektoren er løngabet knap så stort. Over de seneste ti år er bruttolønforskellen faldet med næsten 50 % år fra 20,5 i 2008 til 10,8 i 2017, så det går den rigtige vej, omend det går langsomt.

  Løngabet er ikke uden konsekvenser. Det har nemlig direkte indflydelse på kvinder og mænds muligheder – ikke blot i dagligdagen når vi køber ind, men også når vi køber hus, når vi vælger, om vi vil leve alene gå ind i et parforhold eller forblive i et forhold. Løngabet påvirker pars beslutninger om, hvem der skal tage orlov med børnene eller hvilken af vores karrierer, der skal have forrang. Løngabet medfører også forskel i vores muligheder, når vi går på pension.

  Der er mange årsager til at mænd og kvinder ikke får det samme i lønposen, fx forskelle i uddannelse, fravær, arbejdstid, barsel, placering på arbejdsmarkedet, branche, forskelsbehandling mv. Årsagerne er altså langt hen ad vejen ikke udtryk for ulovlig forskelsbehandling. Vi kan ikke lukke løngabet helt ved bare at sikre lovens overholdelse.

  En af vejene til ligeløn er åbenhed om løn. Større åbenhed om lønninger er vigtig, så tal med din kollega om løn. Og husk: Det er ikke ulovligt at tale om løn. Ligelønsloven slår fast, at du må tale om løn med enhver.

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...