Søgefelt

Primære faneblade

  Klager over Forsikringsforbundet?

  Klager over Forsikringsforbundet
  Er du utilfreds over den rådgivning, du har modtaget eller med håndteringen af en konkret personsag? Måske har du haft en oplevelse i forhold til service/adfærd fra sekretariatets medarbejdere, fra din tillidsrepræsentant eller personaleforening, som du ikke synes er i orden?

  Uanset hvad du er utilfreds over, tager vi din klage alvorligt, da vi som medlemsorganisation hver dag gør os umage for at leve op til vores vision om, at vores medlemmer skal have det godt.

  Vi opfordrer til, at du altid undersøger mulighederne for dialog med de involverede helt til bunds, inden du klager.

  Sådan klager du
  Du skal klage skriftligt. Der skal være tydelig afsender, og det skal fremgå klart, at der er tale om en klage, og hvad/hvem du klager over. Er du medlem, bedes du oplyse dit medlemsnummer.

  Send klagen på mail til sekretariatschef Anne Seiersen ase@forsikringsforbundet.dk

  Sådan håndterer vi din klage
  Klager vil til enhver tid blive behandlet med udgangspunkt i gældende lovning, overenskomster og Forsikringsforbundets vedtægter. Som udgangspunkt behandles klager internt, men ved særligt alvorlige klager og efter en konkret vurdering kan anvendes en ekstern advokat til vurdering og/eller behandling af klagen.

  Du modtager en kvittering hurtigst muligt efter klagens modtagelse med oplysning om forventet klagebehandlingstid fra den medarbejder, der får ansvaret for at behandle din klage.

  Du får skriftligt svar om afgørelsen af din klage.

  GDPR
  Du skal være opmærksom på, at din klage og eventuelle sagsakter, der involverer din klage, deles med de medarbejdere eller tillidsvalgte, som klagen vedrører. Derudover vil den administrative ledelse i Forsikringsforbundets sekretariatet, formandskabet i den lokale personaleforening og/eller formandskabet i Forsikringsforbundet få adgang til klagens oplysninger - afhængigt af klagens indhold. I tilfælde af behov for ekstern advokatbistand deles klagens oplysninger og eventuelle sagsakter med pågældende advokat.
  Du kan her læse om Forsikringsforbundets retningslinjer for behandling af dine persondata.


  Nedenfor finder du en beskrivelse af vores klagepolitik.

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...