Søgefelt

Primære faneblade

  Karriereudvikling

  Gør dit arbejdsliv målstyret, så du reducer dit behov for held. Tager du magt over de ting, du kan styre i din karriere, så vil din succes også i højere være et resultat af dine handlinger. Jo bedre du planlægger din karriere, jo heldigere bliver du.
  Mange os overlader karrieren til tilfældighederne. Vi planlægger ikke vores karriere. Vi uddanner os, finder job, skifter job, bliver forfremmet, skifter arbejdsopgaver og bliver måske chef, uden at det er resultatet af nogen særlig plan. Og det vil typisk gå meget godt. Den almindelige fremdrift, som øget erfaring giver, betyder ofte at der tilfældigvis opstår muligheder, som vi tilfældigvis griber og som tilfældigvis harmornerer med vores præferencer.
   
  Hvis det er svært at finde ud af, hvad vi egentlig vil, kommer vi let til at slippe roret og lade vind og vejr lede os. Inaktiv karriereplanlægning kan faktisk føre til et godt arbejdsliv, men overlader vi det hele til heldet og tilfældet, bliver resultaterne ofte derefter - tilfældige.
   
  Det er faktisk lidt underligt, at vi lader tilfældigheden råde på et område, der er så vigtigt for vores velbefindende, som arbejdslivet og karrieren er. Forklaringen er nok delvis, at tidsperspektivet er langt, og derfor kan være svært at overskue. En anden forklaring er måske, at mange af os, ligesom med kærligheden, godt kan lide den romantiske forestilling om, at vi tilfældigvis ramler ind i lykken.

  Find dine mål, gå efter dem

  Hvis du gør dit arbejdsliv målstyret, reducerer du behovet for held. I stedet for at bruge dine ressourcer på at håbe på, at der sker et eller andet lykkeligt for dig, handler det om at tage maksimal magt over de ting, du faktisk har magt over, og så lade din succes være resultatet af en sammenhængende række af handlinger fra din egen side. Det handler om at blive heldig med vilje. I karriere gælder det, at jo bedre du planlægger, jo heldigere bliver du.
   
  Brug siderne i venstremenuen til at få facon på din karriereplanlægning.
   
  Kontaktperson:
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...