Søgefelt

Primære faneblade

  Køb fra leverandører med overenskomst

  Et åben brev fra Forsikringsforbundet, Finansforbundet, HK, Serviceforbundet og 95 andre organisationer, opfordrer EU-kommissionen til politisk at sikre, at offentlige indkøb i medlemslandene sker hos leverandører med behørig overenskomst.

  Åbent brev til Europakommissionen: 

  Man skal altid vælge en leverandør med overenskomst

  Forsikringsforbundet er sammen med Finansforbundet, HK, Serviceforbundet og 95 andre faglige organisationer under UNI Global Union Europa medunderskriver på et åbent brev til EU-Kommissionen. Brevet understreger vigtigheden af, at man ved offentlige indkøb alene køber fra leverandører med overenskomst.

  Dette er et vigtigt signal om betydningen af organisering, der regulerer arbejdsmarkederne og sikrer medarbejderne ordentlige arbejds- og lønforhold. I Danmark betyder valg af en leverandør med overenskomst, at leverandøren understøtter ’Den danske model’, der sikrer et velfungerende og trygt arbejdsmarked gennem forhandling mellem parterne.

  Forsikringsforbundet og de øvrige faglige organisationer ser det som et vigtigt skridt, at de offentlige indkøbere i landene lægger deres projekter, opgaver og varekøb hos leverandører med overenskomst. Dermed hindres det, at offentlige opgaver går til leverandører, hvis attraktive priser skyldes dårligt betalt arbejdskraft og dårlige arbejdsbetingelser for medarbejderne.

  UNI Europa opfordrer Europakommissionen til at tage et klart politisk standpunkt på dette vigtige område, hvor regeringerne i EU hvert år anvender omkring 2.000 milliarder Euro på indkøb af services, arbejder og produkter.

  Klik her for at læse det åbne brev fra UNI Europa til Europakommissionen på deres hjemmeside
  Klik nedenfor for at hente brevet som PDF-dokument.