Søgefelt

Primære faneblade

  IT Infoportal

  Velkommen til IT Infoportalen
  Her får du et overblik over de IT-systemer, som Forsikringsforbundet anvender, og kan finde manualer og tips, som kan hjælpe dig, lokalafdelingen og medlemmerne. 
  Vi håber, at du vil få brug af IT Infoportalen, og sig endelig til, hvis der mangler noget: Send dine kommentarer og forslag til it@forsikringsforbundet.dk og skriv i emnefeltet, hvad det drejer sig om: Websag, Netværk, Mit.forsikringsforbundet, Hjemmesiden osv. På Infoportalen finder du også en oversigt over de metoder, vi benytter i forhold til medlemsadministration mv.

  I menuen til venstre finder du mere information, vejledninger osv. for hvert af områderne.
  Under menupunktet til venstre 'Specielt for lokalafdelingernes formænd og næstformænd' har vi listet de actions, som der skal tages hånd om i LA'erne her-og-nu.

  Nedenfor finder du en oversigt over værktøjerne

  Websag

  Websag er et system til sagsregistrering, udviklet specielt til os i Forsikringsforbundet. Det er beregnet til at registrere alle hændelser i forbindelse med medlemssager.

  Mit.forsikringsforbundet 

  Mit.forsikringsforbundet er selvbetjeningsportalen, hvor medlemmer kan se, ændre og tilføje data, der er registreret om dem. De kan også finde deres TR, og som TR kan du hente en liste over de medlemmer, du er TR for. Det er også her, at man finder og tilmelder sig kurser og arrangementer. Endelig giver Mit.forsikringsforbundet adgang til netværk (se nedenfor).

  Netværksarrangementer
  - en del af Mit.forsikringsforbundet

  Netværksarrangementer er et værktøj for dem, der arrangerer kurser, gå-hjem-møder, seminarer og andre typer arrangementer, hvor man skal kunne styre tilmeldinger. Det bruges også til lokale LA-arrangementer. Alle medlemmer kan se arrangementerne, men må kun tilmelde sig dem, som vedrører en selv.

  Netværk
  - en del af Mit.forsikringsforbundet

  Netværk er LA'ernes egne netværk, hvor kun medlemmer i selskabet har adgang. I netværket kan man dele nyheder, filer, aktiviteter osv. Medlemmerne får automatisk adgang til de rette netværk.


  Desuden sættes følgende systemer i drift internt i Forsikringsforbundet:

  Værktøj

  Beskrivelse

  cBrain M4

  Forsikringsforbundets  medlemssystem, hvor vi kan administrere medlemskaber, kontingenter, arrangementer, kampagner mv.
  Systemet er integreret med F2. M4 giver os mulighed for at lære vores medlemmer bedre at kende, så vi bedre kan målrette vores kommunikation og tilbud til dem.

  cBrain F2

  F2 er et system til dokumenthåndtering, som gør det enkelt at samle og håndtere sager, dokumenter, mails mv. F2 er integreret med M4, så der kan udveksles data, f.eks. kontaktinformation til medlemmer.

  Navision

  Her håndteres Forsikringsforbundets interne økonomi, budgetter, formueforvaltning, refusion af udgifter til TR osv.

  Lessor/ LessorPortal 

  Ny version af Lessor/LessorPortal. LessorPortalen bruges til at registrere udlæg til udbetaling af refusion fra Forsikringsforbundet til f.eks.transportudgifter mv.