Søgefelt

Primære faneblade

  Ingen må blive syge af at arbejde

  Udvidede muligheder for at arbejde hjemmefra bliver uden tvivl et af resultaterne af coronatidens restriktioner og nedlukning. Forsikringsforbundet bakker helhjertet op om den fleksibilitet og de mange muligheder, som hjemmearbejdet giver, men der må ikke gås på kompromis med at det skal ske under sunde og gode arbejdsforhold.

  Der er rigtig mange positive sider af hjemmearbejde. Men det bliver dyrt for samfundet, for arbejdsgivere og for den enkelte medarbejder, hvis vi lukker øjnene for de negative effekter af dårligt indrettede hjemmearbejdspladser.

  Det var et hovedbudskab onsdag den 10. februar, hvor Forsikringsforbundet havde digitalt foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Næstformand Lone Clausen og sekretariatschef Anne Seiersen fortalte udvalget om den enorme stigning i skader i bevægeapparatet og de mange stresssygemeldinger som er en direkte følge af det meget hjemmearbejde.

  Derfor var budskabet til politikerne også klart:

  Der må ikke slækkes på arbejdsgivernes ansvar for arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladserne. Hverken under coronakrisen eller når coronakrisen på et tidspunkt er overstået og hyppigt hjemmearbejde bliver ”new normal”.

  Forsikringsforbundet bakker op om, at arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde får et serviceeftersyn. Når hjemmearbejde bliver mere udbredt end før corona, kan der være behov for at se på medarbejdernes ret til at være offline - på at skabe en effektiv afgrænsning mellem arbejdstid og fritid.

  Desuden skal der sikres pauser og bevægelse i hverdagen, der bør rettes fokus på kompetencer i forhold til distanceledelse og ikke mindst skal APV-arbejdet tilrettelægges, så det også er effektivt i forhold til hjemmearbejdspladserne.

  Forsikringsforbundet fremhævede desuden over for Beskæftigelsesudvalget, at en række forsikrings- og pensionsselskaber under coronakrisen til fulde har levet op til deres ansvar for arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen. Det er bl.a. gjort ved at stille det nødvendige udstyr til rådighed for medarbejdernes hjemmearbejdspladser og ved hurtigt at tage hånd om trivselsudfordringer.