Søgefelt

Primære faneblade

  Indsats for at mindske gener ved digitalisering og regulering

  Europæiske organisationer enige om at arbejde for at mindske negative effekter af digitalisering og offentlig regulering for ansatte i forsikringssektoren.

  På et møde i det EU-samarbejdsorgan Social Dialogue Insurance er de faglige organisationer inden for UNI Europa Finance og arbejdsgiverne i europæisk forsikring kommet et vigtigt skridt nærmere fælles løsninger i relation til de udfordringer, som forsikringssektoren i Europa oplever omkring digitalisering og offentlig regulering. Formandskabet for Social Dialogue underskrev fredag den 15. februar 2019 to deklarationer sammen med europæiske arbejdsgiverorganisationer inden for forsikringsområdet, med henblik på at mindske negative virkninger på sektorens medarbejdere af digitalisering og offentlig regulering og lovgivning.

  Samtidig opfordres EU til at inddrage medarbejder- og arbejdsgiverorganisationerne i EU-lovgivningsprocessen, give tilstrækkelig tid til implementering af nye krav og være opmærksomme på den samlede effekt af de stigende krav til sektoren, herunder stadig mere omfattende oplysningskrav.

  En vigtig del af arbejdet for at mindske generne er løbende fokus på kompetencer, og herunder krav om større investeringer i efter- og videreuddannelse af sektorens medarbejdere. Samtidig vil man følge negative effekter af digitalisering på medarbejdernes work/life balance, og sikre at medarbejdere udnytter teknologiens muligheder for at opnå et mere fleksibelt arbejdsliv. Men vel at mærke samtidig undgå negative effekter af fleksibiliteten. 

  Fra UNI Europa Finance blev deklarationen underskrevet af Michael Bodulfsen, præsident for UNI Europa Finance og næstformand i Finansforbundet i Danmark (billedet til højre). Fra Forsikringsforbundet deltog næstformand Lone Clausen,

  Om UNI Europa Finance og UNI Global Union

  UNI Europa er en sammenslutning af fagforbund inden for servicefagene, og omfatter ca. 7 mio. medlemmer i Europa.

  UNI Europa er en del af UNI Global Union, som er en verdensomspændende organisation for fagforbund inden for servicefagene. UNI Global Union repræsenterer i alt ca. 20 mio. medlemmer i 150 lande verden over.

  Jubilæumsreception

  23. maj 2019

  Forsikringsforbundet indbyder til reception i forbindelse med forbundets 75-års...