Søgefelt

Primære faneblade

  Indretning af kontor

  Indretningen af kontorarbejdspladsen skal ses i sammenhæng med det arbejde, der skal udføres - både når man arbejder på kontor, i storrum eller hjemmefra. Der er mange ting, der spiller ind på, om en kontorarbejdsplads er indrettet hensigtsmæssigt, så det arbejde der skal udføres kan ske uden risiko for helbred og sikkerhed. 

  Når arbejdspladsen skal indrettes, er der en række krav til indretning og inventar, som har betydning for, om arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, så det kan forebygges at man bliver slidt ned og kan arbejde uden fysiske gener. En del ulykker på kontoret sker også fordi pladsen ikke bruges optimalt eller fordi man får overfyldt kontoret med møbler og reoler, med risiko for at tingene står i vejen, så man falder eller snubler - og det derfor øger andelen af ulykker på arbejdspladsen.

  Der skal være tilstrækkelig med plads så kontorarbejdspladsen kan indrettes med det møblement der skal bruges for at man kan udføre arbejdet sikkert og sundt. Arbejdspladsen skal være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt.

  Arbejdsmiljøloven fastsætter en række fysiske krav til arbejdsrummets størrelse samt tilgang til dagslys og udsyn til omgivelserne. Disse er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder. Ligeledes fastsætter Arbejdsmiljøloven en række krav til indretning og inventaret, som er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar.

  Uanset hvor godt en arbejdsplads er indrettet, er der brug for variation i arbejdet for at undgå besvær i muskler, sener og led og derfor skal man minimere fastlåst og stillesiddende arbejde og skabe mulighed for variation. Når arbejdsmiljøgruppen skal arbejde med indretning, skal I fokusere på ergonomien:

  • Hjælpemidler, udstyr, møbler, inventar og arbejdspladsens indretning
  • Arbejdsteknik, arbejdsstillinger og mulighed for bevægelse i arbejdet
  • Fysisk træning og det fysiske arbejdes tilrettelæggelse
  • At såvel ledelse som den enkelte ansatte tager ansvar

  På Krop og kontor finder du yderligere vejledning og gode råd til, hvordan kontorarbejdspladsen kan indrettes. Her finder du også et indretningsværktøj, som er udviklet af BFA Kontor som en hjælp, når et nyt kontor skal indrettes, hvis der skal bygges om eller hvis man overvejer at ændre indretningen af et eksisterende kontor. 

  Krop op kontor er udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration i samarbejde med BFA Finans og BFA Kontor.