Søgefelt

Primære faneblade

  IDD: Fristen for beståelse af prøver er forlænget

  FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet kan nu meddele, at fristen for beståelse af sin IDD-efteruddannelsesprøve er forlænget fra 1. oktober 2021 til 1. april 2022. Hvis ikke man får bestået IDD-prøven før 1. april 2022, kan man risikere at skulle bestå sin uddannelse igen, og op til ny prøve.

  Fristen for beståelse af sin IDD-efteruddannelsesprøve er forlænget fra 1. oktober 2021 til 1. april 2022

  Følgende er i den anledning udsendt af FA i samarbejde med Forsikringsforbundet og Finansforbundet:

   

  Kompetencekrav til medarbejdere der udøver forsikringsdistribution

  Forsikringsdistributionsdirektivet kræver, at medarbejdere, der udøver forsikringsdistribution, har de nødvendige kompetencer. I forbindelse med implementeringen af reglerne blev der indført en overgangsordning, som betyder, at medarbejdere, der tidligere har udøvet forsikringsdistribution, alene skal bestå en efteruddannelsesprøve for at leve op til kompetencekravene.

  Forudsætningen for at blive omfattet af overgangsordningen er, at medarbejderen består en efteruddannelsesprøve inden den 1. april 2022.

  Der gælder andre frister for medarbejdere ansat i genforsikringsselskaber eller hos en genforsikringsformidler (her er fristen den 1. oktober 2021), og medarbejdere ansat i kreditinstitutter eller investeringsselskaber (hvor fristen er den 30. juni 2022.).
  Reglerne fremgår af bekendtgørelsen om kompetencekrav - læs videre på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1113

  Forlængelsen af fristen betyder konkret, at medarbejdere som er på barsel, langtidssygemeldt eller har været på orlov, skal bestå efteruddannelsesprøven inden den 1. april 2022. Består man ikke prøven, vil det betyde, at man så skal bestå den relevante uddannelse og op til en ny eksamen. 

  Derfor er FA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet enige om sammen at gøre opmærksom på denne problemstilling, så flest mulige medarbejdere får mulighed for at tage deres efteruddannelsesprøve. Parterne opfordrer til, at medarbejdere og virksomheder finder pragmatiske løsninger for de medarbejdere, der kan risikere at komme i klemme.

  Ledig stilling: Vi søger en dygtig jurist eller lignende profil

  10. september 2021

  Forsikringsforbundet søger en dygtig jurist eller lignende profil med viden...