Søgefelt

Primære faneblade

  Hvordan betaler jeg?

  Kontingentet betales månedsvis. Dog betaler pensionister og efterlønsmodtagere kontingent for et år ad gangen.

  Hvis du er ansat i et selskab med personaleforening, bliver kontingentet oftest trukket over lønnen.

  Hvis du er ansat i et selskab uden personaleforening, er du registreret i landskredsen, som administreres af sekretariatet. Herfra udsendes girokort som kan tilmeldes Betalingsservice. Bemærk at kontingentet opkræves forud. Klik på nedenstående link for at tilmelde din betaling til betalingsservice.
   

  Kontaktperson:
  Medlemsservice på telefon 88771751 eller email medlem@forsikringsforbundet.dk
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...