Søgefelt

Primære faneblade

  Hvordan betaler jeg?

  Kontingentet betales månedsvis. Dog betaler pensionister og efterlønsmodtagere kontingent for et år ad gangen.

  Hvis du er ansat i et selskab med lokalafdeling, bliver kontingentet oftest trukket over lønnen.

  Hvis du er ansat i et selskab uden lokalafdeling administreres dit medlemskab af sekretariatet. Herfra udsendes girokort som kan tilmeldes Betalingsservice. Bemærk at kontingentet opkræves forud. Klik på nedenstående link for at tilmelde din betaling til Betalingsservice.

  Kontaktperson:
  Medlemsservice på telefon 88771751 eller email medlem@forsikringsforbundet.dk