Søgefelt

Primære faneblade

  Hvilken overenskomst er du ansat under?

  Her kan du se, hvad de forskellige overenskomstkoder betyder, der er nævnt under "Stamdata" på din medlemsprofil på selvbetjeningsportalen Mit.forsikringsforbundet.

   

  Nr.

  OK-KODE på mit.forsikringsforbundet.dk

  Forklaring på OK-KODE

  1

  (F) Fællesoverenskomst (ikke ansatte i Danica, FTFa, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Dette er hovedoverenskomsten (nummer 1) – hvis du er ansat i Forsikringsbranchen og du IKKE kan se dig selv i kategorierne nummer 2-15, er dette den rette kategori.

  2

  (V) Virksomhedsoverenskomt (kun ansatte i Danica, FTFa, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er ansat i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring "danmark".

  3

  (E) Afdelingsleder (kun ansatte i LB Forsikring)

  Kun for afdelingsledere i LB forsikring

  4

  (E) Fagleder/specialkonsulent (kun ansatte i LB Forsikring)

  Kun for fagledere og specialkonsulenter i LB forsikring

  5

  (E) Konsulent (kun ansatte i Codan)

  Kun for konsulenter i Codan

  6

  (E) Specialist (kun ansatte i Atradius, Gjensidige og If)

  Kun for specialister i Atradius, Gjensidige og If

  7

  (E) Ekspeditionssekretær (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er ekspeditionssekretær, men IKKE i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’

  8

  (I) IT-overenskomst (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er IT-ansat, men IKKE i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’

  9

  (T) Taksator - bygnings-/løsøre-/sikring (kun ansatte i If og Topdanmark)

  Hvis du er taksator indenfor bygning/løsøre eller sikring i If eller Topdanmark

  10

  (T) Taksator - autotaksator (kun ansatte i If og Topdanmark)

  Hvis du er taksator indenfor auto i If eller Topdanmark

  11

  (T) Konsulent (kun ansatte i Gjensidige)

  Hvis du er konsulent i Gjensidige

  12

  (T) Taksator (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Alle andre taksatorer (som ikke er i If, Topdanmark, Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring "danmark")

  13

  (U) Ikke i arbejde eller ansat på en arbejdsplads uden overenskomst med Forsikringsforbundet

   -

  14

  (U) Ledere og specialister med egen kontrakt uden for Forsikringsforbundets overenskomst

   -

  15

  (U) I praktik (bachelor/finansøkonom)

   -

  Kontaktperson:
  Anne Meyer på telefon 33364513 eller email ame@forsikringsforbundet.dk

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...