Søgefelt

Primære faneblade

  Hvilken overenskomst er du ansat under?

  Her kan du se, hvad de forskellige overenskomstkoder betyder, der er nævnt under "Stamdata" på din medlemsprofil på selvbetjeningsportalen Mit.forsikringsforbundet.

   

  Nr.

  OK-KODE på mit.forsikringsforbundet.dk

  Forklaring på OK-KODE

  1

  (F) Fællesoverenskomst (ikke ansatte i Danica, FTFa, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Dette er hovedoverenskomsten (nummer 1) – hvis du er ansat i Forsikringsbranchen og du IKKE kan se dig selv i kategorierne nummer 2-15, er dette den rette kategori.

  2

  (V) Virksomhedsoverenskomt (kun ansatte i Danica, FTFa, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er ansat i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’.

  3

  (E) Afdelingsleder (kun ansatte i LB Forsikring)

  Kun for afdelingsledere i LB forsikring

  4

  (E) Fagleder/specialkonsulent (kun ansatte i LB Forsikring)

  Kun for fagledere og specialkonsulenter i LB forsikring

  5

  (E) Konsulent (kun ansatte i Codan og SEB)

  Kun for konsulenter i Codan

  6

  (E) Specialist (kun ansatte i Atradius, Gjensidige og If)

  Kun for specialister i Atradius, Gjensidige og If

  7

  (E) Ekspeditionssekretær (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er ekspeditionssekretær, men IKKE i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’

  8

  (I) IT-overenskomst (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Hvis du er IT-ansat, men IKKE i Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’

  9

  (T) Taksator - bygnings-/løsøre-/sikring (kun ansatte i If og Topdanmark)

  Hvis du er taksator indenfor bygning/løsøre eller sikring i If eller Topdanmark

  10

  (T) Taksator - autotaksator (kun ansatte i If og Topdanmark)

  Hvis du er taksator indenfor auto i If eller Topdanmark

  11

  (T) Konsulent (kun ansatte i Gjensidige)

  Hvis du er konsulent i Gjensidige

  12

  (T) Taksator (ikke ansatte i Danica, FTFa, Gjensidige, Pensam, Sygeforsikring "danmark")

  Alle andre taksatorer (som ikke er i If, Topdanmark, Danica, FTFa, Pensam eller Sygeforsikring ’danmark’)

  13

  (U) Ikke i arbejde eller ansat på en arbejdsplads uden overenskomst med Forsikringsforbundet

   -

  14

  (U) Ledere og specialister med egen kontrakt uden for Forsikringsforbundets overenskomst

   -

  15

  (U) I praktik (bachelor/finansøkonom)

   -

  Kontaktperson:
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...