Søgefelt

Primære faneblade

  Hvileperiode og fridøgn

  Der er to grundlæggende bestemmelser om frihed mellem arbejdsperioder:

  • Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
  • Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

  11 timers hvileperiode
  Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.
  Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.

  Fridøgn
  Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er på 11 timer, vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn.

  Fridøgnet skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. (Undtagelse for landbrug og gartneri, hvor fridøgnene kan falde på hverdage.)

  Reglerne om hvileperiode og fridøgn finder du her

  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...