Søgefelt

Primære faneblade

  Hvem er vi?

  Hvem er vi?

  Vi er 4 dedikerede tillidsrepræsentanter som fungerer som både bestyrelse og tillidsrepræsentanter.

  Personaleforeningen er medarbejderorganisationen for alle medarbejdere fra elever til ekspeditionssekretærer og IT-medarbejdere i Velliv.
  Vores styrke er, at vi kender Vellivs kultur, ledelse, medarbejderpolitikker og ikke mindst vores medlemmer. Vi er en bestyrelse på 4 medlemmer inklusiv én formand, der i det daglige fungerer som tillidsrepræsentanter og som altid kan give råd og vejledning.

  Bestyrelsen består pt. af
  Formand: Tommy Østerberg
  Næstformand og kasser: Anne Marie Nielsen
  Sekretær: Marlene Elbæk Munk
  Medlem: Jesper Röttig Ronstrøm

  Den nærmere opgavefordeling i bestyrelsen findes under menupunktet "opgavefordeling i PF"

  Hvem har forhandlingsretten?
  Kun Forsikringsforbundet og personaleforeningen har forhandlingsretten vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår. Ingen andre har denne forhandlingsret – hverken HK, DJØF, Prosa eller andre faglige organisationer.

  Medlemskab af personaleforeningen og Forsikringsforbundet er naturligvis frivilligt. Men med den forhandlingsret som alene er vores, vil vi gerne understrege, at det i din egen interesse er meget vigtigt at slutte op om foreningen. De forhandlingsresultater og indflydelse vi opnår, hænger nøje sammen med den styrke medlemmerne giver foreningen gennem opbakning. Jo flere medlemmer jo mere kan vi vise ledelsen at vi taler på medlemmernes vegne.

  Hvad får man ud af at være medlem?
  Som medlem af Personaleforeningen/Forsikringsforbundet får du – udover medindflydelse på dit ansættelsesforhold – direkte adgang til råd og vejledning ved faglige tvister eller krisesituationer, information fra personaleforeningen og Forsikringsforbundet. Du opnår også mulighed for rabatordninger, foredragsaftener og andre arrangementer med mere.

  Stress er stigende

  Stigende trivsel – men hver femte føler sig stresset

  26. november 2021

  Mere end hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig...