Søgefelt

Primære faneblade

  Hvem er din tillidsrepræsentant/talsmand

  En tillidsrepræsentant for et område er talsmand for de medlemmer af personaleforeningen, som er ansat i tillidsrepræsentantens egen afdeling samt de medlemmer, der derudover tilhører området.

  Nogle jobgrupper har specielle forhold at arbejde under, så personaleforeningen har valgt at vælge talsmænd for disse grupper. Talsmændenes opgaver er principielt de samme som tillidsrepræsentanternes, men er selvfølgelig rettet mod faggruppens medlemmer. Hovedopgaverne for talsmænd vil være at indgå i forhandling af overenskomster og lokale ataler for faggruppen samt at indgå i forhandling med ledelsen ved uoverensstemmelser, der henfører til faggruppen.

  Medlemmer af faggrupperne vil ofte indgå i en gruppe eller afdeling med medlemmer, der ikke tilhører en faggruppe. Områdets tillidsrepræsentant tager sig af de opgaver, der berører afdelingen eller gruppen generelt.

  I oversigten over TR Områder - se link nederst - kan du finde den tillidsrepræsentant/talsmand, der er valgt for dit område. Du er også velkommen til at henvende dig til en anden tillidsrepræsentant end din egen.

  Hvert 2. år er der valg af tillidsrepræsentanter og talsmænd - det er i lige år, når der afholdes orienteringsmøde i Personaleforeningen. Alle medlemmer kan opstille til valg som tillidsrepræsentant og talsmand. Hvis der er flere kandidater til det samme område, vil der blive foretaget afstemning blandt områdets medlemmer. Afstemningen vil som regel foregå skriftlig. Antallet af tillidsrepræsentanter og områdefordelingen vil blive gennemgået forud for valget af TR-strukturudvalget og om nødvendigt vil det blive justeret.

  Tillidsrepræsentanter og faggruppetalsmænd deltager sammen i kurser, seminarer og møder hos Forsikringforbundet og Personaleforeningen. Desuden deltager talsmændene i faggruppemøder hos Forsikringforbundet som repræsentant for faggruppen i Codan.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk