Søgefelt

Primære faneblade

  Hvad motiverer dig og din karriere?

  Ved at planlægge din karriere får du større indflydelse på et lykkeligt arbejdsliv. Bliv klogere på hvad der driver dig.
  Læs Edgar Scheins 8 karriereankre nedenfor og prøv Forsikringsforbundet's karriereudviklingsværktøj.

  Karriere handler om din vej gennem arbejdslivet fra uddannelse til dit sidste job på arbejdsmarkedet.   

  Når du siger ja (eller måske nej) til et jobtilbud, er der tale om karriere. Når du starter som assistent, servicemedarbejder eller går på deltid, er der tale om karriere. Når du siger op eller går på efterløn, er der tale om karriere.   

  Det afgørende er, om det er dig selv, der træffer valgene. Det øjeblik du frygter for, hvad andre vil gøre ved dit arbejdsliv, er du i færd med at miste din karriere. Du skal selv beslutte, hvad du vil gøre ved dit arbejdsliv. Du skal ikke bare sidde med i bussen, men selv sætte dig ved rattet af din karriere.  

  Karriere styres af dine værdier

  Karriere kan ikke kun afgrænses til dit arbejdslivet, men vil går på tværs af arbejds- og privatliv samt de forskellige livsfaser du befinder dig i.  

  Derfor er det individuelt hvad du prioriterer som de vigtigste værdier i din karriere, og det er helt almindeligt, at du til forskellige tider i din karriere forfølger forskellige mål.  

  Uanset hvad du har af værdier i dit arbejdsliv, er det afgørende at du er bevidst om dine mål og værdier. Ellers er det svært at forfølge målene og svært at vurdere, om et skridt er i den rigtige eller i den forkerte retning.

  Karriere handler om at tage hånd om og styre de ting i dit arbejdsliv du faktisk har indflydelse på. Det modsatte af karriere er afmagt og tilfældighed.  

  De otte Karriereankre

  Professor Edgar H. Schein har udviklet en teori om, hvad der motiverer og driver os i vores karriere. Ifølge Schein findes der otte grundmotiver eller ’Karriereankre’:  

  1. Selvstændighed / uafhængighed. Jeg vil selv kunne øve indflydelse på arbejdsopgaverne gennem min faglige kompetence. Det er vigtigt, at det er mig, der bestemmer farten, og at jeg har et stort råderum
    
  2. Tryghed / stabilitet. Der skal være tryghed i ansættelsen. Jeg foretrækker gennemskueligt arbejde med rutiner, og jeg lader virksomheden formulere og realisere mine udviklingsplaner. Jeg er tro over for den arbejdsplads, der kan give mig sikkerhed og stabilitet
    
  3. Teknisk / faglig kompetence. Udfordringer søger jeg inden for et fagligt område. Jeg ønsker at fordybe mig og have en specialistrolle. Jeg vil være ekspert på mit felt
    
  4. Generel (ledelses-)kompetence. Jeg har et klart ønske om at komme til tops og beklæde ledelsesmæssige stillinger. Jeg anser det for vigtigt med en bred faglig kompetence og vil gerne gå foran
    
  5. Igangsætter. Min lyst til at udvikle og igangsætte driver værket. Jeg vil have kreative udfoldelsesmuligheder, hvor jeg kan handle og få sat skub i tingene
    
  6. Service / Arbejde for en sag. Det er vigtigt at arbejde med at hjælpe, vejlede og servicere andre. Mit arbejde skal være meningsfyldt i en større sammenhæng
    
  7. Ren udfordring. Konkurrenceelementer er motiverende, og jeg sørger for hele tiden at sætte mig nye og højere mål og opsøge krævende udfordringer
    
  8. Livsstil. Jeg ønsker ikke at skulle vælge mellem familie, arbejdsliv og selvudvikling, men vil 'det hele'. Fleksibilitet er nødvendigt for at skabe balance.

  Dit Karriereanker er din selvforståelse bestående af selvopfattede talenter og evner, basale værdier, og dine fornemmelse for motiver og behov i forhold til din karriere.  

  Hvilket anker har størst betydning for dig?

  Mange mennesker vil kunne genkende sig selv i beskrivelserne af flere af de otte forskellige Karriereankre, men ved at finde ud af hvilket anker, der har den største betydning for dig, kan du styre din karriere i den rigtige retning.  

  Det Karriereanker, som betyder mest for dig nu, vil formentlig ændre sig over tid, alt efter hvor i livet, du befinder dig. Derfor bør du med jævne mellemrum se på, i hvilken retning du nu ønsker at bevæge dig. Det er således en forudsætning at have god selvindsigt, hvis det rigtige valg af karriere skal træffes.  

  Test dig selv

  Hvad er din prioritering af de forskellige karriereankre? Hvad driver dig, og hvad gør det modsatte for dig? Klik på linket nedenfor og gå til testsiden.

  Kontaktperson:

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...