Søgefelt

Primære faneblade

  Hvad har Personaleforeningen i Danica opnået

  Fordele ved at være ansat i Danica

  Som ansat i Danica Pension har du nogen fordele/medarbejdergoder i din ansættelse, som vi har forhandlet os til i tidens løb. Vi har her ridset op, hvilke ting, vi har i Danica, som ikke er en del af Forsikringsforbundet’s fællesoverenskomst ("den gule overenskomst")

   

  Vilkår i Danica Pension

  Tilsvarende vilkår i de øvrige selskaber

  Merarbejde/ekstra ferieuge

  - Vi har 5 ugers ferie + 1 uges merferie samt 5 omsorgsdage. Danica kan kræve op til 36 timers merarbejde om året for den ekstra uges merferie

  - Du har 5 ugers ferie samt 5 omsorgsdage

  Frihed lægebesøg/ tandlæge/jordemoder

  - Du kan gå til læge/tandlæge/jordemoder mv. i arbejdstiden og få godtgjort tiden

  - Her skal du selv betale tiden, uanset hvornår på dagen du går til læge/tandlæge/jordemoder

  Ekstra ferietillæg

  - Du får en gang årligt udbetalt ferietillæg på 3,50 % af din bruttoløn

  - Her får du 2,75 % i ferietillæg af din bruttoløn

  Højere pension

  - På lønniveau 3 får du 14,5 % i pensionsbidrag

  - På lønniveau 4 får du 14,5 % i pensionsbidrag

  - På lønniveau 5 får du 16,0 % i pensionsbidrag

  I Forsikringsforbundet er den tilsvarende lønramme 21, 31, 32

  - Lønramme 21 får de 13,5 %

  - Lønramme 31 får de 13,5 %

  - Lønramme 32 får de 14,5 %

  14 dage barns syg

  - Hvis dit barn er blevet syg, kan du holde op til 14 dages barn syg (10 arbejdsdage)

  - Her har du 2 dage

  Honorering Forsikrings Akademiet

  - Når du er på forsikringsakademiet, får du et kontant beløb udbetalt, som kompensation for den forberedelsestid du har inden, samt for de lange dage på akademiet

  - Her er det ren fritid, du får hverken betaling eller afspadsering for de ekstra timer

  Erstatningsfrihed/deltid

  - Hvis du er på deltid og har en eller flere ugentlige fridage, så får du erstatningsfrihed, hvis en helligdag falder på din ugentlige arbejdsfri dag

  - Her får du ikke erstatningsfrihed, selvom du selv har betalt for din fridag

  Fitness

  - Gratis medlemskab af fitnesscentret på hovedkontoret. Er du ansat uden for hovedkontoret, så får du et økonomisk tilskud til et medlemskab af en fitnesskæde, Danica har indgået aftale med

  - Her skal du selv betale for medlemskab af fitness

   

  Stress er stigende

  Stigende trivsel – men hver femte føler sig stresset

  26. november 2021

  Mere end hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig...