Søgefelt

Primære faneblade

  Hovedbestyrelsen

  Forsikringsforbundets hovedbestyrelse holder normalt møde én gang om måneden, men finder landsformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer det nødvendigt, kan møder holdes oftere.

  Hovedbestyrelsen består af landsformanden og næstformanden, der vælges direkte på landsmødet samt af formændene fra lokalafdelinger med 300 medlemmer eller derover. Fra lokalafdelinger med over 1000 medlemmer vælges yderligere 1 hovedbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 1000 medlemmer ud over de første 1000.

  Lokalafdelinger med under 300 medlemmer vælger i fællesskab 4 hovedbestyrelsesmedlemmer.

  Desuden har Forsikringsforbundets Ungdomsnetværk en post som observatør uden stemmeret i hovedbestyrelsen.

  Se her oversigten over personerne, som sidder i hovedbestyrelsen

   

  Kontaktperson:
  Susan Thorenfeldt på telefon 33364510 eller email sct@forsikringsforbundet.dk