Søgefelt

Primære faneblade

  Hjemmearbejde: Husk at anmelde arbejdsskade

  Hvis du kommer til skade, mens du udfører arbejde i dit private hjem i stedet for på din sædvanlige arbejdsplads, kan skaden være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

  • Du er omfattet af loven, hvis du eksempelvis falder over ledningen til din computer og slår hånd og knæ.
  • Du er ikke omfattet af loven, hvis du eksempelvis falder over en cykel i din indkørsel, da cyklen i indkørslen ikke har nogen relation til dine arbejdsforhold.
  • Hvis du kommer til skade under transporten mellem hjemmearbejdspladsen og din sædvanlige arbejdsplads i forbindelse med, at du for eksempel skal hente eller aflevere materialer, vil du være omfattet af loven.
  • Du er ikke omfattet af loven, hvis du går privat ærinder, mens du arbejder fra en hjemmearbejdsplads.

  Hvis du kommer til skade på din hjemmearbejdsplads, skal du kontakte din personaleleder/arbejdsmiljørepræsentant og melde skaden.

  Du skal anmode om en kvittering på din anmeldelse.

  Du skal gøre det straks. Du skal ikke vente og se, om der er alvorlige følger, og du skal tale med din læge om skaden, så det er noteret i din journal.


  COVID-19 som arbejdsskade

  Sygdom forårsaget af COVID-19 kan under visse betingelser anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Der behøver ikke at være noget at bebrejde arbejdsgiveren.

  Bliver man syg af COVID-19, kan man være omfattet af reglerne, hvis man enten ved en konkret episode bliver udsat for smitte eller hvis man i kraft af karakteren af ens arbejde udsættes for en øget smitterisiko.
  Kan man ikke pege på en konkret episode, foretages der en afvejning af, om smitten med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige.

  Læger der får mistanke om, at en person er blevet smittet på sit arbejde, har pligt til at anmelde sygdommen som en erhvervssygdom. Det samme har arbejdsgivere, hvis smitten beror på en konkret episode

  Den sygdomsramte kan også selv anmelde, hvis lægen eller arbejdsgiver ikke gør det.

  Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om anerkendelse af COVID19-sygdom som arbejdsskade


  Hvad er en arbejdsskade?

  En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

  En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Fx hvis en tømrer får en finger skåret af i en maskine.

  En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Fx hvis en tilskadekommen får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

  For at få erstatning eller andre ydelser skal en skade anerkendes som en arbejdsskade.

  Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, der skal være opfyldt. De to overordnede er:

  • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark
  • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde eller de forhold, arbejdet foregår under

  Der kan være en række undtagelser til de to betingelser - fx i forbindelse med redning af menneskeliv, vennetjenester og arbejde i udlandet.

  Læs mere  - Hvornår er en skade omfattet af arbejdsskadeloven