Søgefelt

Primære faneblade

  Hjælp til jobsamtalen

   Er du blevet kaldt til jobsamtale er du halvvejs i mål. De har fundet din ansøgning interessant, og vil gerne se om I matcher hinanden. Herunder er en guide til hvordan du bedst muligt får forberedt dig.

  Forberedelse

  Det simple råd til dig som skal til jobsamtale er forsøg at "slap af og vær dig selv". Det betyder ikke, at du slipper for at forberede dig. Hvis du ønsker at din jobsamtale skal være effektiv, så sørg for at være velforberedt. Så er det også lettere at virke afslappet. Se her hvordan du kan forberede dig.

  Kend banen og spillerne

  Når du bliver indkaldt til samtale, skal du arbejde på at kende både banen og spillerne så godt som muligt.

  Hvor lang tid tager samtalen?

  Hvor mange er indkaldt?

  Hvad skal der ske under samtalen?

  Vil der være forskellige former for ansættelsestests?

  Hvem er tilstede under samtalen, og hvorfor?

  Vil der være flere samtalerunder?

  Når du kender rekrutteringsproceduren, vil du bedre kunne forberede dig til netop den samtale du er indkaldt til.

  Nogen gange giver arbejdsgiveren dig selv svarene på disse spørgsmål i indkaldelsen. Ellers kan du sagtens kontakte den person du var i kontakt med under din research, og stille spørgsmålene.

  Fokus på fremtiden

  Overordnet skal du tage det udgangspunkt, at du allerede er ansat, og at samtalen derfor ikke handler om hvorvidt du overhovedet kan bruges, men i stedet handler om hvordan du konkret vil gribe opgaven an. Ansatte bliver ofte sat til at løse opgaver, som de ikke har prøvet før. Du skal derfor ikke til samtalen desperat lede i din fortid for at fortælle om hvordan du har løst denne opgavetype før, men i stedet give dit bud på, hvordan du mener at man burde løse opgaven nu og i fremtiden.

  "Det har jeg ikke prøvet før, men jeg ved præcis hvordan jeg vil gøre"

  Ofte er manglende erfaring virkelig ikke noget reelt problem. Det handler om at kunne parallelforskyde kompetencer, så det du har lært på et område bliver sat i spil på et andet område.

  Når du først har fået kørekort, som følge af træning i kørelærerens gamle Toyota, er der en god chance for, at du uden de større vanskeligheder vil være i stand til at køre en Opel, selvom du aldrig har prøvet at køre Opel før.

  Hvor står du stærkest?

  Når du er kaldt til samtale, har du allerede med din skriftlige ansøgning eller på anden vis, overbevist arbejdsgiveren om, at du er værd at bruge tid på.

  Tænk igennem og analysér dig frem til, hvilke tre ting der har gjort, at netop denne arbejdsgiver har valgt at kalde netop dig til samtale på netop dette job. Hvor står du allerstærkest? Hvor er arbejdsgiveren allerede overbevist?

  Hvor står du svagest?

  Når du har styr på de tre ting der har trukket dig til samtale, skal du vende blikket mod det sted, hvor arbejdsgiveren har en lille utryghed ved dig. Det er ikke en stor utryghed, for så var du slet ikke blevet kaldt til samtale.

  Du skal finde det område, hvor du vurderer at arbejdsgiveren er lidt bekymret, og hvor hans utryghed skal laves om til tryghed i løbet af samtalen. Husk på, at det lige så tit er på præferencer som på kompetencer at man kan stå svagt.

  Hvis arbejdsgiveren er i tvivl om din motivation vil det være det område du står svagest.

  Fokus på der hvor du står svagest!

  Tricket er, at du skal styre samtalens fokus hen imod de steder hvor arbejdsgiveren er bekymret. Og det er der to gode grunde til;

  For det første, er det meget svært at score flere point på de områder, hvor arbejdsgiveren allerede er overbevist. Hvis du retter fokus mod der hvor du står stærkest, vil du slå åbne døre ind, og den lille utryghed som arbejdsgiveren har om dig ift. jobbet, vil bestå. 

  For det andet, så kan du ved at rette fokus mod der hvor du står svagest, ende med at bortviske den utryghed arbejdsgiveren havde inden samtalen.

  Metoden føles sikkert lidt ubehagelig, da det naturligvis er utrygt at rette fokus mod det område hvor man står svagest. Men chancerne for at score point er altså størst her. Kunsten er, at du skal vise, at du selv ved hvor du står svagest, og hvordan du konkret vil håndtere denne svaghed.

  Du kan næppe snakke dig til et 12-tal på området, men i stedet for at risikere at arbejdsgiveren frygter at du falder helt igennem på dit svage område, kan du overbevise om, at du har tilstrækkeligt med fokus og kompetencer på området, så det i praksis ikke vil være et problem. Tilsammen vil du nu fremstå som styrket, når man tager dine styrker og korrigerede svagheder i samlet betragtning.

  Lønspørgsmålet

  Hvad gør jeg, når jeg i løbet af jobsamtalen bliver spurgt om hvad jeg skal have i løn?

  Så parerer du spørgsmålet så godt og længe du kan! Det er aldrig en fordel for dig, at påbegynde lønforhandlingen allerede under jobsamtalen.

  Dit opgave under samtalen er at få adskilt processerne, så du efter at være blevet tilbudt jobbet i samarbejde med din kommende tillidsrepræsentant eller med hjælp fra en konsulent i Forsikringsforbundet, kan gå igang med forhandling om løn og arbejdsforhold.

  Arbejdsgiveren, derimod, vil kunne drage nytte af, at tage fat på lønforhandlingsspørgsmålet i løbet af jobsamtalen. Derfor er det ganske almindeligt at du bliver stillet spørgsmålet.

  Her er et par forslag til hvordan du kan parere

  • "Det kan jeg ikke sige før jeg har været i kontakt med personaleforeningen, eller Forsikringsforbundet, og fået deres bud på hvad der vil være et rimeligt lønkrav i forhold til opgaverne og branchen"
    
  • "Sig mig, skal jeg opfatte dit spørgsmål som at du tilbyder mig jobbet?"
    
  • "Jeg går ud fra at der kommer en lønforhandling som næste led i processen"

  Du kan godt tillade dig at parere et par gange. Men nogen gange er det forgæves. Måske siger arbejdsgiveren direkte, at lønspørgsmålet er afgørende for, om du vil blive tilbudt jobbet. Og så er det bedst at være forberedt: Du skal på forhånd have gjort dig to tal klart: Udspil og smertegrænse.

  Udspillet skal være den løn, du vil være glad for at opnå, måske med et par tusinde lagt oveni til at forhandle med. Det kunne jo være, at det lykkedes dig at komme igennem med lønkravet.

  Smertegrænsen er dit absolutte minimum. Hvad vil du arbejde for og stadig gå tilfreds fra arbejdet? Det kan ikke nytte noget, at man starter med at underbyde sig selv til en lønforhandling og accepterer en løn man dybest set ikke er tilfreds med. Det vil hurtigt overskygge glæden ved det nye job.

  Kontaktperson:
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...