Søgefelt

Primære faneblade

  Her gav Forsikringsforbundet særlig værdi

  Forsikringsforbundet giver dig reel værdi - ikke mindst, hvis arbejdslivet kører af sporet. Her er en række eksempler på sager, hvor Forsikringsforbundet har givet medlemmer stor værdi og god tryghed for kontingentkronerne. Sagerne er gjort anonyme af hensyn til medlemmerne.

  Torben på 62 år arbejder på fuld tid og har svært ved at få ”ladet batterierne” op i weekenden. Han synes ikke længere, at han har overskud til konen og børnebørnene. Torben har kigget i overenskomsten og læst reglerne om seniordeltid. Han arbejder nu 60 pct., men får stadig sit pensionsbidrag indsat på pensionsordningen, som om han stadig var på fuld tid.
  Forsikringsforbundet har forhandlet en god aftale på plads for Torben.

  Rikard arbejder i holddrift og får derfor ofte genetillæg. Han bruger noget af sit genetillæg til at købe sig frihed og dermed nedsætte sin arbejdstid. Grundet misforståelser og et vanskeligt bemandingssystem holder han frihed for genetillægget, men får også genetillægget udbetalt. Han kommer derfor til at skylde selskabet ca. 45.000 kr. Forsikringsforbundet’s personaleforening forhandler en aftale på plads med selskabet om, at Rikard kun skal betale 15.000 kr. tilbage, da en stor del af fejlen lå i selskabets uigennemskuelige system.
  Rikard sparede 30.000 kr. ved at være medlem af Forsikringsforbundet.
   
  Christian er taksator og han har rod i sit kørselsregnskab overfor selskabet. Selskabet bortviser Christian, hvilket betyder, at hans løn stopper her og nu. Forsikringsforbundet’s personaleforening går ind i sagen og efter flere samtaler og forhandlinger med selskabets ledelse, ændres bortvisningen. Grundet sagens omstændigheder får Christian bortvisningen ændret til en opsigelse. Ved en opsigelse har Christian ret til 6 måneders løn i sit opsigelsesvarsel, 3 måneders godtgørelse efter Funktionærlovens bestemmelser og 4 måneders løn efter overenskomstens regler om senioropsigelser.
  Christian får udbetalt ca. 450.000 kr. incl. pension på grund af Forsikringsforbundet’s indgriben. Han får  ingen udgifter til advokathjælp eller årelang ventetid i det almindelige retssystem.
   
  Kontoret, hvor Jette arbejder, skal lukke og bygningen er solgt. Jette skal fremover køre 35 km mere både til og fra arbejde, og skal dermed bruge 1½ time mere på transport hver dag for at komme til sit nye arbejdssted. Ledelsen af kontoret mener, at Jette skal møde på den nye adresse uden kompensation. Forsikringsforbundet går ind i sagen og det bliver aftalt med ledelsen, at Jette i sin varslingsperiode på 4 måneder får betalt de øgede transportudgifter til det nye arbejdssted, og får en reduktion af sin arbejdstid, svarende til det øgede tidsforbrug til transport på 1½ time.
  Jette får en reduktion i sin arbejdstid på 1½ time om dagen, samt betalt 70 km efter statens takst i 4 måneder, fordi Forsikringsforbundet kender reglerne og kan forhandle sagen på plads.
   
  Ole skal på arbejde fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Oles kone Merete er ansat i et forsikringsselskab og er medlem af Forsikringsforbundet. Merete skal IKKE på arbejde fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, og har derfor en dejlig lang weekend.
  Forsikringsforbundet har forhandlet at fredagen efter Kr. Himmelfartsdag er en fridag. Det har kunnet lade sig gøre, fordi Forsikringsforbundet har en bred medlemsopbakning.
   
  Bliv medlem nu - vi glæder til at kunne byde dig velkommen som medlem i Forsikringsforbundet.

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...