Søgefelt

Primære faneblade

  Genåbning: Gør som jeres selskab siger!

  Regeringen lægger op til en ansvalig genåbning af samfundet, og dermed også vores kontorarbejdspladser. Her er det vigtigt, at man følger retningslinjerne på sin arbejdsplads.

  Regeringen begynder nu så småt at åbne samfundet, og herunder er også en ansvarlig genåbning af kontorarbejdspladser i den private sektor - herunder også forsikrings- og pensionssektoren.

  Det betyde, at vi alle så småt kan begynde at se frem til igen at møde vores kolleger på kontorerne, men hvornår og hvordan det skal ske, er op til det enkelte selskab. Der er blandt andet nogle krav til at holde afstand og til hygiejne, som arbejdspladserne skal opfylde.

  Det er derfor vigtigt, at du som medarbejder gør, hvad ledelsen i dit selskab beder dig om, så alle retningslinjer overholdes. Nogle selskaber kan vælge at fortsætte længere med hjemmearbejde, mens andre måske er klar og vil begynde at hente medarbejderne tilbage på arbejdspladsen efter påske. Har du ikke fået nye retningslinjer fra dit selskab, så fortsæt med at arbejde som du gør nu - altså hvis du er hjemmearbejdende, så fortsæt med det, til du får anden besked.

  Hvis du utryg ved at møde på arbejde eller er i tvivl om, hvad du skal, kan og må, så kan du altid kontakte din lokale tillidsrepræsentant. Har du ikke en lokal tillidsrepræsentant, så kontakt Forsikringsforbundets rådgivning på info@forsikringsforbundet.dk eller telefon 88 77 17 50.