Søgefelt

Primære faneblade

  Fysisk arbejdsmiljø

  Det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads handler om indretning, støj, lys, indeklima, kemi og ergonomi. Det er vigtigt at de fysiske rammer på arbejdspladsen er i orden, så arbejdsulykker og nedslidning forebygges.

  Et godt fysiske arbejdsmiljø skal være med til at skabe rammer og betingelser for, at du kan udføre dit arbejde på en sund og tilfredsstillende måde. 

  Den største udfordring ved konttorarbejdets fysiske arbejdsmiljø i dag er nedslidning, som følge af ensformigt og stillesiddende arbejde, som vi mennesker ikke er skabt til. 

  Derfor gælder det først og fremmest om, at arbejdspladsen er indrettet korrekt til dig og dine opgaver – se indretning af kontor, skærmarbejdspladsen, storrumskontor og hjemmearbejde. Dernæst skal du vide, hvordan du undgår, at arbejdet nedslider og skader dig – se ergonomi og sundhedsfremme og så skal du ikke påvirkes negativt af andre arbejdsmiljøproblemer, så risikoen for nedslidning øges - se støj og indeklima.

  Du kan læse mere om det fysiske arbejdsmiljø under de enkelte menupunkter.​