Søgefelt

Primære faneblade

  Fyret - hvordan håndterer du det følelsesmæssigt?

  Finanskrise og organisationsændringer gør, at flere bliver opsagt nu. Det er en voldsom ændring af ens tilværelse, hvis man bliver opsagt, ikke mindst fordi de fleste er glade for deres job. Og ikke kun fordi lønnen er højere end understøttelsen. Menneskeligt set giver arbejdet identitet og mening. Derfor rammer det naturligvis hårdt at få stukket en opsigelse i hånden. I vores kultur er det samtidig ikke almindeligt at vise, hvor skidt man har det. Man forsøger tværtimod udadtil at lade, som om ”man klarer det”, selvom alt indadtil er kaos.

  Uanset hvilken grund der er til en opsigelse, så vil langt de fleste, der er uvant med at blive fyret, komme i en følelsesmæssig krise. Det betyder, at man i kortere eller længere tid ”mister fodfæste” og typisk har svært ved at overskue situationen og handle fornuftigt og rationelt.

  Ordet krise har en negativ klang, og ofte forbindes ordet med svaghed af en eller anden art. Men grundlæggende er en krise en naturlig og nødvendig reaktion på en stor forandring. Og at miste et arbejde man måske gerne ville havde beholdt mange år frem, er en væsentlig ændring af ens tilværelse.

  Vi reagerer forskelligt på en opsigelse uanset der måske er mange fælles kendetegn i reaktionsmønstret. Og mange forhold har betydning for, hvordan den enkelte reagerer i belastende situationer. Det er dog alt andet lige sværere for den, der har været ansat mange år på samme arbejdsplads end for den, der kun har været der i kort tid. Men for alle gælder det om at forholde sig erkendende til den situation, man befinder sig i.

  Der er nogle bredt anerkendte begreber og faser, som det er godt at være sig bevidst. Vi har hentet beskrivelserne på nettet og henviser til en enkelt adresse. Der findes dog langt flere, så gå gerne i gang med at ”Google”.

  Er du blevet fyret, så lad vær med at være alene, søg sammen med nogen, du kender godt og tal om det, der er sket.

  Krisens faser (fra www.netpsykiater.dk)
  Den første fase er chokfasen, hvor man føler kaos og ofte ikke kan se i øjnene at det, der er sket, er sandt. Man er forvirret og reagerer ofte irrationelt. Det varer dog kun fra få minutter til nogle timer eller dage.

  Næste fase er reaktionsfasen. I denne fase erkender man, hvad der er sket, og man føler sorg, vrede, fortvivlelse og afmagt. Fasen varer normalt nogle uger eller måneder.

  Tredje fase er bearbejdningsfasen. Her begynder man at forholde sig til den nye situation og til at livet skal gå videre. Man får lidt efter lidt et realistisk og mere nuanceret syn på det, der skete, og på ens egen rolle.

  Nyorienteringsfasen. Her har man lagt krisen bag sig og den indgår nu som en erfaring, man har været igennem i sit liv.

  Ordet krise er afledt af det græske ord crisis og betyder vendepunkt. En krise kan både være vendepunkt til fornyet vækst og udvikling eller til et liv ”for nedadgående”. Meget afhænger af, hvordan man arbejder med den nye situation. Det handler om at blive opmærksom på, hvad og hvornår det fungerer, og hvad der får tingene til det. Du skal gribe dig selv i at gøre det rigtigt. Arbejd med dine styrker og dit potentiale.

  Læs også vores folder - Fyret fra jobbet - du finder den via linket nedenfor.