Søgefelt

Primære faneblade

  Funktionsbeskrivelse bestyrelse og tillidsrepræsentanter

  Funktionsbeskrivelse for bestyrelsen og tillidsrepræsentanter i Personaleforeningen i PFA Pension

  Bestyrelsens og tillidsrepræsentanters opgaver er i samspil med formand/næstformand:

  • At fastlægge de overordnede politiske retningslinier for lokalafdelingen i tråd med Forsikringsforbundets politik (kun for bestyrelsen).
  • At repræsentere lokalafdelingen, således at denne fremstår professionelt overfor såvel medlemmerne som selskabet.
  • At medvirke til at der skabes en positiv ånd og et godt arbejdsmiljø.

  Øvrige opgaver:

  • At træffe beslutninger på vegne af medlemmerne.
  • At være medvirkende til, at ens område er en velfungerende enhed i PFA ved at støtte, rådgive og vejlede medlemmerne, og være formidler af budskaber medlemmer og ledere imellem, så der skabes en konstruktiv dialog mellem parterne.
  • At indgå i konstruktiv dialog med den lokale leder om personaleforhold/udvikling og organisationens udvikling.
  • At være repræsentant for PFAP’s bestyrelse og Forsikringsforbundet

  Det er ikke bestyrelsesmedlemmers og tillidsrepræsentanters opgave:

  • at  forhandle direkte med selskabet om medlemssager o.lign., men videregive disse til løsning af formand/næstformand. Formand/næstformand kan dog uddelegere en opgave til et bestyrelsesmedlem eller tillidsrepræsentant.

  Arbejdsopgaver:

  1. Medlemsservice- og pleje

  Som bestyrelsesmedlem og tillidsrepræsentant skal man:

  • Sikre overholdelse af overenskomster og aftaler.
  • Besvare medlemshenvendelser vedrørende overenskomsten og relevante lokalaftaler.
  • Informere medlemmerne indenfor eget område om PFAP’s aktiviteter.
  • Informere PFAP om situationen og udviklingen i eget valgområde, herunder evt. medlemsproblemer.
  • Deltage i møder arrangeret af PFAP.
  • Medlemshvervning i eget område

   

  1. Øvrige arbejdsopgaver – kun for bestyrelsen
  • Medansvarlig for lokalafdelingens politik.
  • Medansvarlig for lokalafdelingens udvikling.
  • Medansvarlig for at lokalafdelingens budgetter overholdes.
  • Medansvarlig for at lokalafdelingens vedtægter overholdes.
  • Være med til at styrke og udbygge et godt forhold til selskabets ledelse for på bedst mulig måde at varetage medlemmers interesser
  • Deltage aktivt i ad hoc såvel som permanente arbejdsgrupper, som bestyrelsen måtte nedsætte
  • Deltagelse i relevante mødefora nedsat under eksempelvis SU.
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets landsmøde og orienteringsmøder

  Faglige kvalifikationer - bestyrelsen

  • Indgående kendskab til Forsikringsforbundets politik og organisation
  • Indgående kendskab til overenskomster og aftaler.
  • Godt kendskab til PFA Pensions organisation og personalepolitikker.
  • Gennemførelse af Forsikringsforbundets kursusprogram for bestyrelsesmedlemmer.
  • Gennemførelse af Forsikringsforbundets grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.

  Faglige kvalifikationer – tillidsrepræsentanter

  • Indgående kendskab til overenskomster og aftaler.
  • Kendskab til PFA Pensions organisation og personalepolitikker.
  • kendskab til Forsikringsforbundets arbejdsprogram.
  • Gennemførelse af Forsikringsforbundets grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.

  Personlige kvalifikationer

  • Loyal.
  • Pligtopfyldende.
  • Gennemslagskraft.
  • Lyst til uddannelse og forandring.
  • Positivt livssyn.
  • Indlevelsesevne.
  • Højt engagement.
  • Initiativrig.
  • Lyst til at kommunikere med andre mennesker.
  • Er i stand til at håndtere konflikt situationer.
  • God til at lytte.
  Kontaktperson:
  Lars Christoffersen på telefon 20466399 eller email lac@pfa.dk