Søgefelt

Primære faneblade

  Fratrædelsesgodtgørelse fra loven og overenskomsten

  Hvis du bliver opsagt, kan du være berettiget til godtgørelse efter funktionærloven og / eller Forsikringsforbundet-overenskomsten.

  Funktionærloven:
  Når du har været uafbrudt ansat i samme selskab i henholdsvis 12 eller 17 år skal selskabet betale dig en godtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Godtgørelsen udbetales ved fratræden.

  Der udbetales ikke godtgørelse hvis du ved fratræden vil oppebære folkepension eller kan oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren.

  Overenskomsten:
  Når du har været uafbrudt ansat i samme selskab i mindst 12 år og på fratrædelsestidspunktet er fyldt 50 år, henholdsvis 55 år, skal selskabet betale 12, henholdsvis 18 måneders selskabspensionsbidrag.

  Pensionsbidraget kommer ikke til udbetaling, hvis man på fratrædelsestidspunktet er fyldt 65 år eller overgår til pension fra selskabet.

  Udover pensionsbidraget betaler selskabet en særlig godtgørelse, hvis du på fratrædelsestidspunktet har været uafbrudt ansat i samme selskab i 12 år, og er fyldt 40 år.

  Godtgørelsen kommer ikke til udbetaling, hvis du kan gå på folkepension eller i tilslutning til fratrædelsen overgår til pension fra selskabet.

  Vigtigt:
  Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af ovenstående, bør du tage kontakt til din tillidsrepræsentant, din personaleforening eller Forsikringsforbundet - telefon 33 12 42 42 · e-mail info@forsikringsforbundet.dk

  10. april 2012