Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundets vision og værdier

  Vores medlemmer har det godt

  Sådan har Forsikringsforbundet formuleret sin vision for fremtiden. Det er ikke en konstatering af, at alle medlemmer af Forsikringsforbundet har det godt her og nu, men et mål - en ledestjerne - som hele organisationen til enhver tid vil arbejde frem imod. Det skal samtidig tages som en opfordring til, at hvis man som medlem af Forsikringsforbundet har knas i arbejdslivet og ikke føler, at man har det godt, så kom: Gå til lokalafdelingen, tag fat i din tillidsrepræsentant eller kontakt de faglige konsulenter i sekretariatet.

  Tryghed i forandring

  Forsikringsforbundets vision er 'Vores medlemmer har det godt', og sådan har rigtig mange af medlemmerne det da også. Men der vil altid være udfordringer med arbejdsmiljø, lønspørgsmål, omorganiseringer, besparelser og andet, som kan give knas i arbejdslivet. Det er Forsikringsforbundets klare mål at hjælpe og støtte medlemmerne, når det sker - og i det hele taget stå klar med den rådgivning, vejledning og hjælp, som gør at vores medlemmer kan føle sig trygge og have det godt i hverdagen.

  Værdier

  For at støtte op om visionen har Forsikringsforbundet valgt at arbejde med tre centrale værdier, som er Tryghed, Nærhed og Nutidighed, og dem anser vi for helt centrale for dit arbejdsliv.

  Nærheden betyder, at du i en foranderlig verden altid har Forsikringsforbundet nær dig. Vi er ikke længere væk med støtte og hjælp end din lokale tillidsrepræsentant og lokalafdeling, der har ekspertisen i sekretariatet i ryggen.

  Din tryghed er, hvad vi arbejder for i enhver sammenhæng – såvel lokalt i dit selskab, som over for arbejdsgivernes organisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Vi har din tryghed i tankerne, når vi forhandler ny overenskomst, og når vi er i dialog med ledelsen på møderne i selskabernes SU og i den løbende kontakt med HR-afdelingerne.

  Nutidighed er et krav i en verden, som vi den ene dag anså for tryg og stabil, men hvor vi den næste dag må erkende, at forandringerne kommer væltende ind. Ja, det lyder dramatisk, men det vil ændringerne i branchen også blive de kommende år. I en del selskaber sidder vores medlemmer allerede side om side med robot-kolleger, mens andre medlemmer har måtte forlade deres job fordi det er flyttet til partnere i ind- og udland. Forsikringsforbundet skal følge med udviklingen i branchen og omkring hvad medlemmerne ønsker af deres fagforening, og løbende tilpasse vores indsatser og services.

  Udvikling - for at bevare

  Den løbende udvikling og forandring af Forsikringsforbundet skal sikre, at vi kan bevare alt det gode, som vi står for og har stået for gennem mange år. Hvis Forsikringsforbundet også i fremtiden skal være respekteret hos selskabernes ledelser, så må vi blive stadig dygtigere til det, som vi står for: At skabe tryghed og værdi for vores medlemmer. Tryghed og værdi skabes gennem løbende uddannelse og træning af vores tillidsrepræsentanter og af Forsikringsforbundet's organisation i øvrigt. Vi skal være dygtigere som forhandlere, træne os i at være dygtige bisiddere for vores medlemmer og sørge for at være synlige i hverdagen i selskaberne.

  Vi skal også have fokus på områder som organisationsændringer, afskedigelser samt ikke mindst håndtering af psykisk arbejdsmiljø, sygdom og afskedigelser. Forsikringsforbundets tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter - samt de tillidsvalgte i lokalafdelingernes bestyrelser – skal holdes løbende opdateret med den nyeste viden og kompetencer, så de kan rådgive og sikre vores medlemmer bedst muligt.

  Derfor skal Forsikringsforbundet forandre og udvikle sig – for at sikre dig som medlem værdi af at være en del af fællesskabet i Forsikringsforbundet gennem nærhed, tryghed og nutidighed - og gennem en professionel tilgang til det, at være et vigtigt serviceorgan for dig.

  Når du kontakter Forsikringsforbundet, hvad enten det er din lokalafdeling eller sekretariatet, så stol på at du altid vil få den kompetente rådgivning, støtte, hjælp og værdifulde serviceydelser, som vi altid har været kendt for og som har sikret os stor loyalitet hos medlemmerne.

  Forsikringsforbundets arbejdsprogram

  På Forsikringsforbundets landsmøder vedtages et arbejdsprogram for den landsmødeperiode, som landsmødet markerer indgangen til.

  Arbejdsprogrammet fastlægger de værdier, som er nævnt ovenfor, samt strategierne for periodens arbejde. Læs mere om arbejdsprogrammet for 2022-2025.

  Ansvaret for arbejdet med strategierne ligger i Forsikringsforbundets politiske udvalg og arbejdsgrupper, som skal implementere dem på en måde, der vil fungere såvel centralt som lokalt i lokalafdelingerne.