Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundets Orienteringsmøde 2023

  Forsikringsforbundet har 12. maj 2023 holdt Orienteringsmøde, hvor bestyrelserne fra Forsikringsforbundets mange lokalafdelinger var samlet for at gøre status på det seneste år.

  Forsikringsforbundets Orienteringsmøde blev holdt den 12. maj 2023 på Kobæk Strand Konferencecenter. På Orienteringsmødet deltog ca. 100 tillidsvalgte fra bestyrelserne i Forsikringsforbundets lokalafdelinger og ansatte i forbundets sekretariat.

  Orienteringsmødet bliver holdt i de år, hvor der ikke er landsmøde (Landsmødet afholdes hvert tredje år). På Orienteringsmødet får deltagerne en status på arbejdet i forbundet det seneste år, og der kigges fremad mod de opgaver og udfordringer, som det kommende år byder på.

  Landsformand i Forsikringsforbundet Charlotte Hougaard og næstformand Lars Helvard aflagde beretning for arbejdet i forbundet siden Landsmødet i maj 2022.  Beretningen havde særligt fokus på den nye overenskomst, der trådte i kraft den 1. april 2023, og på Arbejdsprogrammet, som blev vedtaget på Landsmødet.

  Formandskabet fremhævede bl.a. det store arbejde med at implementere overenskomstens nye lønsystem i de enkelte selskaber, og der blev givet en solid anerkendelse til den store indsats, som alle de lokale tillidsrepræsentanter har leveret for medlemmerne.

  Landsformand Charlotte Hougaard fremhævede også særligt, at overenskomsten havde betydet en udvidelse af Forsikringsforbundets dækningsområde:

  ”2.400 nye specialister bliver fremover omfattet af vores dækningsområde. Det er en milepæl for Forsikringsforbundet, og det giver en stor fordel for alle vores medlemmer. Når vi fremover forhandler på vegne af endnu flere, så står vi endnu stærkere, når vi skal forhandle medlemmernes vilkår”, lød det på talerstolen fra landsformand Charlotte Hougaard.  Beretningen gennemgik også arbejdsprogrammet og de resultater, der er opnået siden sidste forår, under Arbejdsprogrammets tre temaer:

  • Et hybridt arbejdsliv
    
  • Et holdbart arbejdsliv
    
  • Et større fællesskab.


  Læs Forsikringsforbundets Arbejdsprogram 2022-2025

  Formandskabets beretning gav anledning til en række kommentarer fra deltagerne, der bl.a. kommenterede på arbejdet med den nye overenskomst.
  Regnskab, adfærdskodeks og et kig ind i fremtiden
  På Orienteringsmødet blev Forsikringsforbundets regnskab for 2022 og budget for 2023 gennemgået og godkendt. Det sidste formelle punkt på Orienteringsmødet var en drøftelse af Forsikringsforbundets Adfærdskodeks.

  Eftermiddagens mere uformelle program bød på en fremlæggelse af den nye tilfredshedsundersøgelse blandt Forsikringsforbundets medlemmer, der viste en høj medlemstilfredshed sammenlignet med andre fagforeninger. Og som dagens sidste indslag kunne deltagerne tage et kig ind i fremtiden sammen med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen.

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...