Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundets kontingentsatser pr. 1. juli 2018

  Kontingentklasse 1
  Arbejdsledige og medlemmer på orlov uden løn

  51 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 2
  Elever og studerende med gennemsnitlig ugentlig timetal under 15 timer

  85 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 3
  Medlemmer med en månedsløn til og med 24.319,67 kr.

  170 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 4
  Medlemmer med en månedsløn på over 24.319,67 kr.

  225 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 5 og 6
  Pensionister og efterlønsmodtagere
  Det årlige kontingent (360 kr.) tilbagebetales ikke, i tilfælde af udmeldelse i løbet af et kalenderår.

  360 kr. pr. år

  Bachelorer og finansøkonomer der er i praktik i et selskab
  Bemærk, når praktikken stopper overgår medlemmet til almindeligt kontingent med mindre Forsikringsforbundet har modtaget en udmeldelse.

   

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til personaleforeninger)

  Gratis medlemskab af Forsikringsforbundet ved overgang til Finansforbundets område inden for samme koncern
  Eks. tidligere ansatte i Danica Pension, der får job i Danske Bank, kan forblive som passive medlemmer i Forsikringsforbundet og fortsat modtage magasinet Forsikring og nyhedsbrevet Medlemsinfo 

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til personaleforeninger)

   

   

  I selskaber med en personaleforening betales der herudover et mindre kontingent til personaleforeningen, som er fastlagt lokalt.
  Du kan se en liste over kontingenterne i menuen til venstre eller ved at klikke på linket nedenfor under 'Relateret info'.

  Det samlede kontingent er fradragsberettiget.

  Endnu ikke medlem? Klik her og meld dig ind

  Kontaktperson:
  Jens-Erik Holm på telefon 33364523 eller email jeh@forsikringsforbundet.dk

  Jubilæumsreception

  23. maj 2019

  Forsikringsforbundet indbyder til reception i forbindelse med forbundets 75-års...