Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundets kontingentsatser

  Gældende pr. 1. juli 2022

  De første to måneder er gratis.

  Kontingentklasse 1
  Arbejdsledige og medlemmer på orlov uden løn

  55 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 2
  Studerende med gennemsnitlig ugentlig timetal under 15 timer

  95 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 3
  Medlemmer med en månedsløn til og med 26.324,42 kr.

  190 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 4
  Medlemmer med en månedsløn på over 26.324,42 kr.

  255 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 5 og 6
  Pensionister og efterlønsmodtagere
  Det årlige kontingent (400 kr.) tilbagebetales ikke, i tilfælde af udmeldelse i løbet af et kalenderår.

  Bemærk, når man er folkepensionist, kan kontingentet ikke trækkes fra.

  400 kr. pr. år

  (gældende fra 1. januar 2023)

  Elever

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til lokalafdelinger)

  Bachelorer og finansøkonomer der er i praktik i et selskab
  Bemærk, når praktikken stopper overgår medlemmet til almindeligt kontingent med mindre Forsikringsforbundet har modtaget en udmeldelse.

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til lokalafdelinger)

  Gratis medlemskab af Forsikringsforbundet ved overgang til Finansforbundets område inden for samme koncern
  Eks. tidligere ansatte i Danica Pension, der får job i Danske Bank, kan forblive som passive medlemmer i Forsikringsforbundet og fortsat modtage magasinet Forsikring og nyhedsbrevet Medlemsinfo 

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til lokalafdelinger)

  Selvstændige
  Dvs. selvstændige med eget cvr-nummer, der arbejder inden for forsikring og pension

  255 kr. pr. måned

  (betaler heller ikke kontingent til lokalafdelinger)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I selskaber med en lokalafdeling betales der herudover et kontingent til lokalafdelingen, som er fastlagt lokalt.
  Du kan se en liste over kontingenterne i menuen til venstre eller ved at klikke på linket nedenfor under 'Relateret info'.

  Det samlede kontingent er fradragsberettiget - bortset fra kontingent for folkepensionister.

  Endnu ikke medlem? Klik her og meld dig ind!

  Vi byder alle nye medlemmer velkommen med 2 måneders gratis medlemskab!

  Kontaktperson:
  Jens-Erik Holm på telefon 33364523 eller email jeh@forsikringsforbundet.dk
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...