Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundets kontingentsatser

  Gældende pr. 1. juli 2021

  Kontingentklasse 1
  Arbejdsledige og medlemmer på orlov uden løn

  55 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 2
  Studerende med gennemsnitlig ugentlig timetal under 15 timer

  90 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 3
  Medlemmer med en månedsløn til og med 25.808,25 kr.

  180 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 4
  Medlemmer med en månedsløn på over 25.808,25 kr.

  240 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 5 og 6
  Pensionister og efterlønsmodtagere
  Det årlige kontingent (380 kr.) tilbagebetales ikke, i tilfælde af udmeldelse i løbet af et kalenderår.

  Bemærk, når man er folkepensionist, kan kontingentet ikke trækkes fra.

  380 kr. pr. år

  Elever

   

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til personaleforeninger)

  Bachelorer og finansøkonomer der er i praktik i et selskab
  Bemærk, når praktikken stopper overgår medlemmet til almindeligt kontingent med mindre Forsikringsforbundet har modtaget en udmeldelse.

   

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til personaleforeninger)

  Gratis medlemskab af Forsikringsforbundet ved overgang til Finansforbundets område inden for samme koncern
  Eks. tidligere ansatte i Danica Pension, der får job i Danske Bank, kan forblive som passive medlemmer i Forsikringsforbundet og fortsat modtage magasinet Forsikring og nyhedsbrevet Medlemsinfo 

  Gratis

  (betaler heller ikke kontingent til personaleforeninger)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I selskaber med en personaleforening betales der herudover et kontingent til personaleforeningen, som er fastlagt lokalt.
  Du kan se en liste over kontingenterne i menuen til venstre eller ved at klikke på linket nedenfor under 'Relateret info'.

  Det samlede kontingent er fradragsberettiget - bortset fra kontingent for folkepensionister.

  Endnu ikke medlem? Klik her og meld dig ind!

  Kontaktperson:
  Jens-Erik Holm på telefon 33364523 eller email jeh@forsikringsforbundet.dk