Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet søger: Alsidig arbejdsmiljøkonsulent med politisk tæft til barselsvikariat

  Forsikringsforbundet søger en konsulent, der kan rådgive tillidsvalgte ift. arbejdsmiljøspørgsmål samt drive det politiske arbejde omkring forbundets arbejdsmiljøstrategi.

  Vores medlemmers psykosociale arbejdsmiljø er et højt prioriteret område i Forsikringsforbundet – både centralt i forbundet og i vores 27 personaleforeninger (lokalafdelinger). Vi søger en barselsvikar, der kan være med til at udvikle vores arbejdsmiljøpolitik med nye perspektiver og omsætte vores strategi til konkrete tiltag, der giver værdi for vores medlemmer og tillidsvalgte.   

  Som konsulent er din arbejdsdag varieret og alsidig, og du er i høj grad selv med til at forme opgaverne.

  Dine opgaver er eksempelvis at:

  • Bidrage til at udvikle og gennemføre Forsikringsforbundets arbejdsmiljøpolitikker og -strategier – bl.a. via deltagelse i interne og eksterne udvalg
  • Drive vores interne politiske udvalg om arbejdsmiljø
  • Repræsentere Forsikringsforbundet i eksterne udvalg og samarbejdsfora – herunder BFA Finans og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Rådgive tillidsvalgte – særligt ift. psykosocialt arbejdsmiljø
  • Understøtte Forsikringsforbundets formandskab, hovedbestyrelse og lokale personaleforeninger
  • Tilrettelægge undervisning for tillidsvalgte og evt. selv undervise på kurser og temadage

  Vi forventer, at du:

  • Har en relevant (evt. videregående) uddannelse
  • Har bred viden om arbejdsmiljø, særligt det psykosociale – eller ved hvor du kan finde denne viden
  • Kan facilitere møder og workshops
  • Er god til at kommunikere til interessenter både internt og eksternt
  • Har politisk tæft og formår at omsætte strategi til handling

  Det er en yderligere fordel, hvis du:

  • Har erfaring fra en politisk drevet organisation
  • Har erfaring med at drive arbejdsmiljøpolitik
  • Har erfaring med projektledelse
  • Har erfaring med at undervise

  Som person er du god til at samarbejde med forskellige mennesker og fagligheder. Du er empatisk og humoristisk. Og du har gennemslagskraft og formår at navigere i en organisation med mange forskellige interessenter. Endelig har du en naturlig lyst til at dele din viden og erfaringer med andre.

  Vi tilbyder:

  • Et selvstændigt og meget varieret job
  • Uformel omgangstone og gode kolleger
  • Attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Forsikringsforbundets overenskomst samt personalehåndbog, sundhedsforsikring mv.

  Ansættelsesvilkår:
  Ansættelse pr. 1. december 2019. Vikariatet løber som udgangspunkt i 12 måneder.

  Stillingen er i udgangspunktet en 30 times stilling. Har du kompetencer, der kan anvendes andre steder i vores organisation, kan stillingen udvides til en fuldtidsstilling.

  Individuel ansættelseskontrakt hvor løn og pension fastsættes efter kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger:
  Vil du høre mere om stillingen, så kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Marie Haslev på telefon 26 15 70 00 / e-mail mah@forsikringsforbundet.dk eller sekretariatschef Anne Seiersen på telefon 20 82 33 98 / e-mail ase@forsikringsforbundet.dk.

  Ansøgning
  Ansøgning og CV mærket ”Arbejdsmiljøkonsulent” sendes til Cecilia Storm Brandenhoff på csb@forsikringsforbundet.dk.

  Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. oktober 2019 samt eventuelt en anden samtale den 29. oktober 2019.

  Om Forsikringsforbundet
  I Forsikringsforbundet arbejder vi for, at vores 8.300 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat inden for forsikring, pension og a-kasse, har gode vilkår og et godt arbejdsliv.

  Forsikringsforbundets medlemmer er en forudsætning for, at forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark er et konkurrencedygtigt og moderne erhverv. Derfor arbejder vi for, at vores medlemmer kompetenceudvikles og har et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Vi skal i 2020 forhandle den centrale overenskomst i forsikrings- og pensionsbranchen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA.

  Forsikringsforbundet er medlem af hovedorganisationen FH og samarbejder med A‑kassen FTFa om sikring af vores medlemmer.