Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet runder 9.000 medlemmer

  Knap 200 nye medlemmer har meldt sig ind i Forsikringsforbundet i løbet af november, hvor forbundets mange lokalafdelinger har kørt en stor synlighedskampagne.

  9000 medlemmer

  Forsikringsforbundet kan nu for første gang registrere et samlet medlemstal på over 9.000 medlemmer.

  ”Vores lokale tillidsfolk har gjort en kæmpe indsats for at gøre deres kolleger opmærksom på, hvor vigtigt det er, at være med i en fagforening og støtte op om fællesskabet i branchen. Vi har nu for første gang nogensinde rundet en markant milepæl med over 9.000 medlemmer. Vi tror, det er vores stærke lokale tilstedeværelse med et uddannet korps af tillidsrepræsentanter, der hjælper medlemmerne i hverdagen, som er en væsentlig årsag til vores medlemsfremgang,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Det er særligt de unge medarbejdere i branchen, der har meldt sig ind i løbet af november. Over 60 pct. af de nye medlemmer er under 35 år.

  "Hvis man vil bidrage til at skabe gode arbejdsvilkår i branchen, skal man støtte fællesskabet og blive medlem. Det er et klart budskab fra os, og det tror jeg mange ikke mindst unge har lyttet til. Med den solide opbakning fra medarbejderne i branchen står vi styrket, når vi til foråret skal i gang med de svære forhandlinger om en ny overenskomst," siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Forsikringsforbundet planlægger at køre kampagner løbende for at få endnu flere medlemmer til at støtte fællesskabet.

  Om Forsikringsforbundet
  Forsikringsforbundet er en fagforening for medlemmer primært ansat inden for forsikring, pension, alarm og a-kasse. Forsikringsforbundet har en stærk lokal forankring tæt på medlemmerne med 25 lokalafdelinger og over 170 tillidsrepræsentanter i en række forsikrings- og pensionsselskaber samt a-kasse.

  Forsikringsforbundet arbejder for, at medlemmerne har gode muligheder for kompetenceudvikling og et sundt og bæredygtigt arbejdsliv. Forsikringsforbundets vision er 'Vores medlemmer har det godt', og medlemmernes trivsel og udvikling er forudsætningen for en stærk og konkurrencedygtig forsikrings- og pensionsbranche i Danmark.

  Forsikringsforbundet er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og samarbejder med a‑kassen FTFa.