Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet og FA indgår corona-aftale

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en særaftale, der skaber øget fleksibilitet for forsikringsselskaber og medarbejdere, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Særaftalen suspenderer bl.a. den ordinære aftale om distancearbejde.

  En ny særaftale giver 10.000 forsikrings- og pensionsansatte og 43 selskaber mere fleksible rammer, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

  Bag aftalen står Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet.

  ”Smittespredningen af covid-19 stiger i samfundet, og vi ved ikke, hvilket scenarie vi kigger ind i. I den situation er det afgørende, at selskaber og medarbejdere har udstrakt fleksibilitet til at begrænse og forebygge smitte, fx via krav om coronapas. Vi tager også hånd om medarbejdere i særlige situationer, fx på grund af særlig sårbarhed, og medarbejdere, der skal passe hjemsendte børn,” siger Nicole Offendal, adm. direktør i FA

  ”Vi er alle indstillet på at tage ansvar og bidrage til bekæmpelse af smittespredning med gode rammer for medarbejderne. Det har været vigtigt for os med en aftale, hvor medarbejderne har mulighed for ikke at skulle arbejde ved børnepasningsproblemer på grund af pludselige nedlukninger eller hjemsendelse,” siger Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet.

  Hovedpunkterne i aftalen er, at:

  • Selskaberne kan bestemme, at medarbejderne skal vise coronapas efter lovens regler
  • Medarbejdere kan pålægges test, når arbejdsmæssige og/eller driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt
  • Eventuelle test følger lovens regler om betaling
  • Medarbejdere, der ikke lever op til et krav om coronapas eller test, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner
  • Selskaberne kan drøfte løsninger med medarbejdere, der ikke kan arbejde i normalt omfang, fordi de skal passe hjemsendte børn 
  • Krav om gyldigt corona-pas og/eller negativ test skal behandles på SU og skriftligt meddeles medarbejderne.  

  Aftalen træder i kraft, når loven om, at arbejdsgivere skal have ret til at stille krav til medarbejdere om bl.a. gyldigt coronapas, træder i kraft. Efter planen sker det fredag den 26. november.

  Aftalen løber som udgangspunkt, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

  Spørgsmål kan rettes til Forsikringsforbundets juridiske team - Medlemsrådgivning på tlf. 88771750