Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet bakker op om barselsregler der fremmer ligestilling

  FH og DA har netop fremlagt et forslag, der giver 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Forsikringsforbundet ser positivt på tiltag, der kan fremme ligestillingen, og Forsikringsforbundet vil nu arbejde for, at de nye regler reelt vil sikre bedre muligheder for længere barsel til mænd i forsikrings- og pensionsbranchen.

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet enige om en ny barselsmodel, som giver ligestilling mellem moren og faren. Som en del af aftalen bliver 11 ugers forældreorlov øremærket til hver forælder.

  Ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen under Forsikringsforbundets overenskomst har allerede en række forbedrede betingelser for at tage barsel i forhold til den gældende lovgivning. Blandt andet kan faren tage længere orlov med løn, hvor overenskomsten senest blev udvidet til fem ugers fædreorlov med fuld løn.

  ”Øremærket barsel til faren er et vigtigt og nødvendigt skridt for at sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Ansatte under vores overenskomst har dog allerede gode muligheder for, at begge forældre kan tage barselsorlov med fuld løn. Derfor skal vi nu sikre, at de nye regler også reelt bliver et fremskridt for ligestillingen i de brancher, som er gået forrest og har givet faren mulighed for at tage længere barsel med fuld løn, siger Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet.

  ”Retten til løn under barsel har stor betydning for ligestillingen, da faren typisk har en højere løn end moren. I de tilfælde, hvor der ikke er ret til fuld løn, vil det derfor typisk være moren, som tager den resterende del af barslen. Derfor bliver netop retten til løn noget af det, vi skal have afklaret med Finanssektorens Arbejdsgiverforening”, siger Lone Clausen.

  Forslaget fra FH og DA om nye barselsregler skal nu behandles i et implementeringsudvalg med en bredere kreds af arbejdsmarkedets parter og efterfølgende forhandles politisk af Folketingets partier.

  Kommende regler skal indpasses i overenskomsten
  Hvad de kommende barselsregler konkret vil komme til at betyde for ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen skal efterfølgende forhandles på plads mellem Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

  ”Det er endnu for tidligt at sige konkret, hvad de nye regler vil betyde for medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen. Når der ligger en endelig vedtaget aftale, skal vi drøfte med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvordan de nye barselsregler kan indpasses i de aftaler om barsel, som gælder ifølge overenskomsten”, siger Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Læs mere om FHs og FAs forslag til ny barselsregler

  Læs mere om de nuværende barselsregler under Forsikringsforbundets overenskomst

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...