Søgefelt

Primære faneblade

  Formand og næstformand

  Funktionsbeskrivelse for Formand og Næstformand i Forsikringsforbundet i PFA Pension

  PF’s formand og næstformands opgaver er:

  • At varetage medlemmers interesser på en fair og objektiv måde, og medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø.
  • At fungere som en ligeværdig partner i samspillet med selskabets ledelse for at påvirke virksomhedens forretningsmæssige udvikling til gavn for foreningens medlemmer.

  Arbejdsopgaver:

  1. Ledelse
  • Ansvarlig for lokalafdelingens politik og daglige virke.
  • Ansvarlig for lokalafdelingens udvikling.
  • Ansvarlig for forhandlinger af lokale aftaler med selskabet.
  • Ansvarlig for at tillidsrepræsentanter og bestyrelsen til stadighed er i stand til at agere professionelt i deres funktion.
  • Ansvarlig for at gennemføre udviklingssamtaler samt opfølgning på disse.
  • Overordnet ansvarlig for at lokalafdelingens budgetter overholdes.
  • Overordnet ansvarlig for at lokalafdelingens vedtægter overholdes.
  • Ansvarlig for kontakten med HR ved medlemssager (advarsler/fyringer og lignende).

  Øvrige arbejdsopgaver

  • Sikre at overenskomsten og lokalaftaler overholdes.
  • Kontakt til medlemmerne.
  • Afholdelse af møder og seminarer i PFAP (f.eks. generalforsamling, seminarer, medlemsmøder, bestyrelsesmøder.
  • Deltagelse i relevante mødefora, f.eks. SU.
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets hovedbestyrelsesmøder inkl. udvalgsarbejde i Forsikringsforbundet-regi (kun formand).
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets landsmøde og orienteringsmøder.
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets repræsentantskabsseminarer..

  Faglige kvalifikationer

  • Indgående kendskab til Forsikringsforbundets politik og organisation.
  • Indgående kendskab til overenskomster og aftaler.
  • Indgående kendskab til PFA Pensions organisation og personalepolitikker.
  • Gennemførelse af Forsikringsforbundets kursusprogram for formand/næstformand.
  • Deltagelse i SU/MAR kursus.
  • Deltage i relevant lederuddannelse.

  Personlige kvalifikationer

  • Skal fungere som leder.
  • Kan planlægge.
  • Er i stand til at håndtere konflikt situationer.
  • Indlevelsesevne.
  • Højt engagement.
  • Initiativrig.
  • Gennemslagskraft.
  • Loyal.

  Succeskriterier/målepunkter

  • At bevare medlemmernes tillid og fortrolighed til lokalafdelingen samt lokalafdelingens ledelse
  • Formand skal gennem en professionel arbejdsindsats sikre respekt om lokalafdelingen.
  • Arbejde på at bevare flest mulige arbejdspladser i Forsikringsforbundet regi.
  • Sikre hvert enkelt medlem bedst muligt under hensyntagen til foreningens medlemmer som helhed.
  • Vedvarende arbejde på en høj organisationsprocent i lokalafdelingen samt fastholde det nuværende medlemsantal.

   

  Kontaktperson:
  Lars Christoffersen på telefon 20466399 eller email lac@pfa.dk