Søgefelt

Primære faneblade

  Folkemøde – opråb mod overvågning og fælles fodslag om trivsels-eksperimenter

  Forsikringsforbundet satte fokus på en række vigtige dagsordner for medlemmerne på årets Folkemøde. Forsikringsforbundet deltog i debatter om overvågning, trivsels-eksperimenter, seniorkarriere, arbejdsmiljøaftaler, digital chikane og kompetenceudvikling.

  Forsikringsforbundets landsformand Charlotte Hougaard og næstformand Lars Helvard var aktive ved en række debatter på Folkemødet på Bornholm (16.-18. august 2022).

  "Digitale rettigheder – en ny kamp for fagbevægelsen?" var overskriften på det første af Forsikringsforbundets egne events på Folkemødet. Charlotte Hougaard introducerede emnet og den stigende udfordring med overvågning af medarbejdere. Ekspert i digitale rettigheder Christina Colclough gav deltagerne en række opsigtsvækkende eksempler på overvågning og opfordrede til at medarbejdere burde have flere digitale rettigheder.  Forsikringsforbundets andet event på Folkemødet satte fokus på erfaringerne fra Future Work Lab-projekterne om at skabe bedre trivsel med mikro-eksperimenter. Overskriften var "Kan vi eksperimentere os til bedre trivsel i arbejdslivet?", og emnet blev debatteret af landsformand Charlotte Hougaard, Louise Hørdum, koncerndirektør for HR og kommunikation i Topdanmark og Future Work Lab-ekspert Pia Hauge.

  Deltagerne var enige om den store værdi ved at eksperimentere og skabe små forandringer, der kan styrke trivslen. Til eventet blev både debatteret og gennemført live-eksperimenter med publikum, hvor de skulle lynteste to eksperimenter fra Future Work Lab om tid til fordybelse og pauser i hverdagen.  Debatter om digital chikane og kompetenceudvikling
  Udover Forsikringsforbundets egne debatter var næstformand Lars Helvard inviteret til at deltage i en debat om digital chikane af BFA Handel, Kontor og Finans – og en debat arrangeret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) om kompetenceudvikling.  Debatter om seniorkarriere og arbejdsmiljøaftaler
  Landsformand Charlotte Hougaard deltog også i flere debatter på Folkemødet. Hun deltog i en debat arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om arbejdsmiljøaftaler – og Finansforbundet havde inviteret hende til at deltage i en debat om seniorkarriere.


   

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...