Søgefelt

Primære faneblade

  FOAK-uddannelser giver nu adgang til akademi- og diplomfag

  Mange medarbejdere i forsikringsbranchen har uddannelser fra Forsikringsakademiet, som ikke tidligere har givet merit til en offentlig efter- og videreuddannelse. Men ny aftale mellem Forsikringsforbundet, Forsikringsakademiet og Dania Erhvervsakademi giver medarbejderne nye muligheder for at efteruddanne sig.

  Hvis du er ansat i forsikrings- og pensionsbranchen og har gennemført uddannelse på Forsikringsakademiet (FOAK), så har du nu mulighed for få adgang til udvalgte akademi- og/eller diplomfag uden først at skulle søge om merit eller realkompetencevurdering (RKV) hvis du ikke opfylder adgangskravene.

  "Det er afgørende med så få barrierer som muligt for at efteruddanne sig. Den nye merit-aftale vil åbne døren for mange, som får direkte adgang til akademiuddannelser og diplomuddannelser. Det kan give et stort løft til kompetenceudviklingen i branchen,” siger landsformand i Forsikringsforbundet, Charlotte Hougaard.

  Hvis du har niveau 3 på Forsikringsakademiet, kan du få adgang til efteruddannelse på akademiniveau.

  Hvis du har niveau 4 på Forsikringsakademiet, kan du både få adgang til efteruddannelse på diplom- og  akademiniveau.

  Forsikringsforbundet har i første omgang indgået aftale med Dania Erhvervsakademi om henholdsvis to moduler på akademiniveau og tre moduler på diplomniveau.

  Der vil være én fremmødedag i enten København eller Jylland. Resten af undervisningen vil herefter foregå online.
   

  Du kan læse mere om og tilmelde dig de enkelte moduler her:
   

  Akademifag:

  Tværfagligt samarbejde og innovationsprocesser

  Ledelse af bæredygtighed


  Diplomfag:

  Forretningsudvikling og innovationsledelse

  Bæredygtig forretningsmodeller

  Projektledelse

  Du kan søge om deltagerbetaling enten via Omstillingsfonden eller via Uddannelsespuljen.dk

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...