Søgefelt

Primære faneblade

  Flere solo-selvstændige i forsikringsbranchen vækker bekymring

  Forsikringsforbundet forventer med bekymring en udvikling i forsikringsbranchen, hvor selskaberne hyrer stadig flere solo-selvstændige til at sælge forsikringer – uden overenskomst og lønmodtagerrettigheder.

   

  Flere forsikringsselskaber anvender såkaldt solo-selvstændige, der er i stedet for en almindelige ansættelse bliver fast tilknyttet til forsikringsselskabet som selvstændig og skal sælge selskabets forsikringer. Antallet solo-selvstændige er nu over 150, viser en undersøgelse Forsikringsforbundet har gennemført i forsikringsselskaber med en overenskomst.

  Forsikringsforbundet forventer med bekymring en udvikling i forsikringsbranchen, hvor stadig flere bliver hyret som solo-selvstændige til at sælge forsikringer. Bekymringen skyldes, at de solo-selvstændige ikke er omfattet af en overenskomst og står uden de lønmodtagerrettigheder, som selskabernes almindeligt ansatte har. De solo-selvstændige bliver rent provisionslønnet og mister bl.a. retten til løn under sygdom, under barsel, pensionsbidrag, barns første sygedag m.v.

  ”Vi er bekymrede for den udvikling, vi ser i forsikringsbranchen med stadig flere selskaber, der anvender solo-selvstændige til at sælge forsikringer. Det giver både en række problemer for samfundet og den enkelte”, siger landsformand Charlotte Hougaard.

  ”Det er vigtigt, at medarbejdere i branchen nøje overvejer fordele og ulemper ved et tilbud om at blive selvstændig med eget CVR-nummer. En højere løn baseret på ren provision kan måske umiddelbart virke tillokkende, men man mister en lang række goder og det sikkerhedsnet, man har som lønmodtager med en overenskomst på arbejdspladsen. Beslutningen skal tages på et oplyst grundlag, og vi anbefaler at kontakte os for råd og vejledning.  Vi har set eksempler fra flere af vores medlemmer, der først for sent bliver klar over bagsiden af medaljen”, siger Charlotte Hougaard.

  ”Vi opfordrer forsikringsselskaberne og Finanssektorens Arbejdsgiverforening til at se på nærmere på, hvordan de solo-selvstændige kan blive sikret bedre rettigheder. Den dialog vil vi i Forsikringsforbundet gerne indgå i”, siger Charlotte Hougaard.

  Ansvar for arbejdsmiljøet
  En særlig udfordring med brugen af soloselvstændige er, at hvis man er tilknyttet et forsikringsselskab som selvstændig og ikke som ansat medarbejder, så har selskabet heller ikke længere et arbejdsgiveransvar for, at arbejdsmiljøet er i orden.

  Den udfordring ser regeringen i øjeblikket på, om kan løses ved at indføre en såkaldt formodningsregel. Reglen vil betyde, at medmindre, det kan godtgøres, at den, som udfører arbejdet, reelt er selvstændig, så er der en formodning om, at den pågældende er lønmodtager. Dermed vil arbejdsgiveren have et ansvar for arbejdsmiljøet.

  Social ansvarlighed
  De solo-selvstændige mister også ret og pligt til en pensionsordning. Selvom der måske skulle være råd til at købe det selv for den indtægt, den solo-selvstændige har, så er der ofte især blandt yngre er begrænset fokus på vigtigheden af pensionsopsparing. Det kan i sidste ende efterlade en regning til samfundet, og strider imod hele det danske pensionssystem med obligatoriske pensionsordninger til lønmodtagere.

  Udover det ansvar og den regning, der flyttes fra arbejdsgiveren til samfundet, så slipper forsikringsselskaberne også billigere i lønsumsafgift ved at anvende solo-selvstændige med eget CVR-nummer. Betalingen til de solo-selvstændige er nemlig ikke omfattet selskabets lønsumsafgift.

  ”De fleste selskaber i forsikrings- og pensionsbranchen skriver på deres hjemmesider i CSR-strategier og ESG-strategier om, at de udviser socialt ansvar. I Forsikringsforbundet er vi fuldstændig enige med selskaberne i, at vi som tryghedsbranche har en særlig forpligtelse i forhold til socialt ansvar. Jeg vil derfor opfordre selskaberne til at tænke en ekstra gang over, om de reelt lever op til de fine ord om socialt ansvar, når de rask væk bruger solo-selvstændige og underleverandører uden overenskomst”, siger Charlotte Hougaard.

  __________________________________________

  Forsikringsforbundets landsformand Charlotte Hougaard har skrevet et debatindlæg i Politiken om solo-selvstændige.

  Politiken den 25. august 2021 -

  Der er ’Wolt-bude’ i forsikringsbranchen

  Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet

  Brugen af soloselvstændige er ikke længere bare et problem i platformsvirksomheder. Det breder sig også til traditionelle virksomheder.

  Regeringen sætter netop nu fokus på de mange danskere med atypiske ansættelser – bl.a. midlertidigt ansatte, deltidsansatte med få timer og soloselvstændige – og situationer, hvor arbejdstagerne ikke er dækket af overenskomst og bl.a. ikke får løn under barsel og sygdom. Blikket er især rettet mod den hastige udbredelse af nye arbejdsplatforme, hvor ’soloselvstændige’ bl.a. leverer fastfood eller gør rent i folks hjem. Men udfordringen med atypiske ansættelser og soloselvstændige breder sig nu også til store virksomheder og veletablerede brancher.

  I forsikringsbranchen benytter en række af de største forsikringsselskaber i stigende grad ’soloselvstændige’, der sælger forsikringer for et enkelt selskab og er på ren provision.

  I Danmark bryster vi os af flexicuritymodellen på arbejdsmarkedet, hvor fleksibilitet og sikkerhed følges ad: Det er nemt at hyre og fyre, og lønmodtageren har et sikkerhedsnet, hvis han eller hun bliver syg eller mister sit job. Med flere atypiske ansættelser i form af f.eks. soloselvstændige kommer hele denne danske arbejdsmarkedsmodel under pres.

  Selskaberne ønsker fleksibilitet og mulighed for hurtigt at kunne skalere antallet af medarbejdere op og ned, men samtidig binder selskaberne de soloselvstændige til kontrakter, hvor de kun må arbejde for ét selskab. Samtidig med at lønmodtagerrettighederne går fløjten.

  Endelig er de soloselvstændige ikke omfattet af pensionsordninger, hvilket ellers er en af grundpillerne i vores pensionssystem. Det betyder, at flere ikke får sparet tilstrækkeligt op til pension, og det kan i sidste ende efterlade en regning til samfundet. Set med de økonomiske samfundsbriller på bør det også fremhæves, at selskaberne ved at anvende soloselvstændige undgår den lønsumsafgift, de normalt betaler af de ansattes løn.

  Udfordringen gælder ikke kun det økonomiske, men også mulighederne for kompetenceudvikling og sikring af et godt arbejdsmiljø. Er man tilknyttet en virksomhed som selvstændig, har selskabet ikke længere et arbejdsgiveransvar for, at arbejdsmiljøet er i orden.

  I disse tider med stort fokus på social ansvarlighed – ikke mindst i den finansielle sektor – bør virksomhederne i det hele taget spørge sig selv, om det er i overensstemmelse med deres CSR-politik i stigende grad at hyre arbejdskraft uden for overenskomst og uden basale lønmodtagerrettigheder.


   

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...